• Uspostava GIS sistema u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona

  U sklopu realizacije projekta uvođenja geoinformacionog sistema i jedinstvene baze podataka za potrebe Ministarstva, dana 17.02.2014. godine, ministrica Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Sinha Kurbegović zajedno je sa svojim saradnicima primila u posjet predstavnike firme „Gauss“ d.o.o. Tuzla, koju zastupa...
  Više
 • Uspostava katastarske arhive Općine Centar Sarajevo

  S ciljem stalnog unapređenja kvaliteta usluga koje katastar sarajevske Općine Centar pruža svojim korisnicima, tokom ove godine Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina je realizovala prvu fazu digitalizacije katastarskih podataka Općine Centar. Digitalizovane baze podataka su zasnovane na Oracle tehnologiji, koju koriste mnoge katastarske...
  Više
 • GeoPortal Grada Mostara

  U Mostaru, 02.10.2013. godine uspješno je završena konferencija pod nazivom  „Upravljanje poslovnim procesima i centralizacija prostornih podataka u lokalnoj samoupravi“.  Konferenciju je organizovao GAUSS (BiH) sa domaćinom Zavodom za prostorno uređenje Mostara uz pokroviteljstvo BENTLEY (USA). Konferencija je održana sa ciljem da se predstave iskustava...
  Više