Monthly Archives: April 2009

Obavjest o odbrani doktorske disertacije

"RAZVOJ MODIFIKOVANOG PARETO BAZIRANOG GENETIČKOG ALGORITMA ZA RIJEŠAVANJE GEOPROSTORNIH VIŠECILJNIH OPTIMIZACIONIH PROBLEMA" Kandidat mr.sci. Mirza Ponjavić, dipl.ing.geod. Odbrana će se održati na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu (Zmaja od Bosne b.b. Kampus Univerziteta – bivša kasarna Maršal Tito) dana 06.maja 2009. (srijeda) u 10.00 sati, pred komisijom: Predsjednik: Dr.sci. ADNAN SALIHBEGOVIĆ, dipl.ing.el., redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Nastavi čitati

Comments are closed

GAUSS sa BH Telecomom ugovorio izradu 3D vektorskih gradova

GAUSS d.o.o. Tuzla, jedna od vodećih kompanija za geoinformatička rješenja u regiji, sa zadovoljstvom objavljuje da je potpisala ugovor za vektorizaciju ulica i objekata od interesa za potrebe LBS-a. Najveći bosansko – hercegovački proizvođač i distributer podataka, GAUSS, će u okviru ovog projekta ažurirati digitalne karte većih gradova u BiH, odnosno vektorizirati ulice i objekte Nastavi čitati

Comments are closed

Digitalne 3D geopodloge za veća gradska područja BiH

Gauss sa zadovoljstvom objavljuje da je dobio projekat za digitalne 3D geopodloge za veća gradska područja Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat je finansiran i naručen od strane BH Telecoma d.d. Sarajevo. Za potrebe planiranja i optimizacije 2G, 2.5G, 3.0G mreže kao i za potrebe planiranja i održavanja ostalih segmenata telekomunikaciskih sistema, potrebno je izraditi ažurne Nastavi čitati

Comments are closed

MapInfo GISLab za Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci

Zadovoljstvo nam je obavjestiti da smo potpisali Ugovor za osposobljavanje GIS labaratorije za potrebe nastavnika i studenata Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. GIS labaratorija, opremljena licencama vrhunskih rješenja kompanije Pitney Bowes MapInfo, će bit korištena za rad na projektima i edukaciji. Na ovaj način, se ovaj fakultet pridružio velikoj porodici fakulteta koji posjeduju Nastavi čitati

Comments are closed