Monthly Archives: Juli 2009

Općina Travnik implementira Gauss WebCity

Općina Travnik je provela tendersku proceduru za unapređenje postojećeg informacionog sistema i nabavku WebGIS rješenja, koje će omogućiti jedinstven pristup podacima za sve službenike, ali i građane općine.    Tražena je uspostava jedinstvene baze podataka za sve podatke i dokumente koji se koriste u upravnim postupcima (regulacioni i prostorni planovi, digitalni katastar, urbanističke saglasnosti, skice Nastavi čitati

Comments are closed

Općinu Ključ posjetili predstavnici kompanije Gauss

Općinu Ključ su 23. jula 2009. godine posjetili su predstavnici kompanije Gauss iz Tuzle koja se bavi primjenom geoinformacionih tehnologija u oblastima prirodnih resursa, prostornog uređenja i katastra. Sastanku su pored Općinskog načelnika prisustvovali i predstavnici Službe za prostorno uređenje stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina, objavljeno je službenoj internet stranici Općine Ključ. Nastavi čitati

Comments are closed

MapInfo Professional 10

Počela distribucija nove verzije, najpopularnijeg GIS softvera: MapInfo Professional 10. 258 korisnika u BiH koji su pod održavanjem će automatski dobiti novu verziju u sljedećih desetak dana. MapInfo Professional 10 donosi najveće promjene do sada: novi interfejs, podrsku za slojni PDF, nove CAD alate, podrsku za nove formate, sve tipove prostornih podataka na DBMS-u (Oracle, Nastavi čitati

Comments are closed