Gauss je postao i Oracle Education Resseler, čime je proširena ponuda IT kurseva Gaussovog centra za edukaciju. Gaussov specijalistički centar za edukaciju (LICE – Location Intellignce Center of Excellence) već čitavo desetljeće educira korisnike iz oblasti: •GIS, program edukacije je kreiran po sistemu IITT (Institute of IT Training United Kingdom) na komercijalnim rješenjima Pitney Bowes Nastavi čitati