Monthly Archives: Decembar 2009

Uspostava jedinstvene baze podataka u Ministarstvu prostornog uređenja FBiH

Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Gauss GeoInformacioni Sistemi surađuju na aktivnostima uspostave Jedinstvenog prostornog informacionog sistema FBiH, kao i izradi Prostornog plana FBiH korištenjem geoinformacionih tehnologija. Uspostavljena je jedinstvena baza podataka za sve podatke i dokumente koji se koriste u procesu izrade prostornog plana (postojeći regulacioni i prostorni planovi, digitalni kartografski podaci, urbanistička dokumentacija, satelitski Nastavi čitati

Comments are closed

Sarajevo Gas

Implementacija projekta geoinformacionog sistema za projektovanje, razvoj i održavanje gasne infrastrukture na području Kantona Sarajevo. KJKP SarajevoGas d.o.o. sa partnerom Gauss d.o.o. GeoInformacioni Sistemi je pokrenuo projekat nadgradnje i proširenja geoinformacionog sistema za projektovanje, razvoj i održavanje gasne infrastrukture na području Kantona Sarajevo. Gauss d.o.o. će, osim isporuke programske opreme i usluga, u narednih 6 Nastavi čitati

Comments are closed