Monthly Archives: Mart 2010

GAUSS implementira GIS sistem u Zavodu za prostorno uredjenje Grada Mostara

Zavod za prostorno uredjenje Grada Mostara i GAUSS d.o.o. Tuzla su ugovorili projekat isporuke i implementacije savremene GIS programske platforme Oracle DB i MapInfo Professional za pristup, pregled, pohranu, te upravljanje, održavanje i distribuciju cjelokupne baze geoprostornih podataka za planiranja Grada Mostara. Na ovaj način će Zavod i ostale gradske službe uspostaviti bržu i bolju Nastavi čitati

Comments are closed

GAUSS implementira GIS sistem u KJKP Park Sarajevo

Saradnja KJKP Park Sarajevo i GAUSS-a na implementaciji GIS-a se uspješno realizuje već tri godine, od kako je 2007. godine, nakon provođenja javnog tendera, GAUSS-u dodjeljen ugovor za isporuku GIS i GPS opreme. Uz koordinaciju stručnih lica iz obje organizacije kompletirana je integracija centraliziranog GIS sistema zasnovanog na savremenim geoinformatičkim konceptima. Dizajn sistema je zasnovan Nastavi čitati

Comments are closed