GAUSS ponosno objavljuje završetak realizacije projekta prvog GeoPortala u BiH. Korištena je platforma GAUSS WebPresenter i Oracle Spatial tehnologija. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u saradnji sa Agencijom za promociju stranih investicija BiH (FIPA) i Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) – članicom Svjetske banke, organiziralo je 11. novembra 2011. godine konferenciju za štampu na Nastavi čitati