Želimo da se zahvalimo na izražavanju interesa i učešću na konferenciji o korištenju softverskih rješenja za upravljanje prostornim informacijama urbanizma, katastra i komunalne infrastrukture koju je 29. novembra 2012. godine u Hotelu Pahuljica na Vlašiću organizovao GAUSS. Na konferenciji su predstavljena iskustva i mogućnosti primjene rješenja za upravljanje poslovnim geoprostornim informacijama i automatizacije procedura za Nastavi čitati