S ciljem stalnog unapređenja kvaliteta usluga koje katastar sarajevske Općine Centar pruža svojim korisnicima, tokom ove godine Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina je realizovala prvu fazu digitalizacije katastarskih podataka Općine Centar. Digitalizovane baze podataka su zasnovane na Oracle tehnologiji, koju koriste mnoge katastarske i zemljišno-knjižne službe u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Nastavi čitati