U sklopu realizacije projekta uvođenja geoinformacionog sistema i jedinstvene baze podataka za potrebe Ministarstva, dana 17.02.2014. godine, ministrica Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Sinha Kurbegović zajedno je sa svojim saradnicima primila u posjet predstavnike firme „Gauss“ d.o.o. Tuzla, koju zastupa Mirza Ponjavić, dr.sci., te je tom prilikom zaključen Ugovor za Nastavi čitati