Digitalne 3D geopodloge za veća gradska područja BiH

Gauss sa zadovoljstvom objavljuje da je dobio projekat za digitalne 3D geopodloge za veća gradska područja Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat je finansiran i naručen od strane BH Telecoma d.d. Sarajevo.
Za potrebe planiranja i optimizacije 2G, 2.5G, 3.0G mreže kao i za potrebe planiranja i održavanja ostalih segmenata telekomunikaciskih sistema, potrebno je izraditi ažurne geopodloge, koje će omogućiti kvalitetan prikaz stvarnog stanja na terenu.

Navedene geopodloge, svojim kvalitetom, sadržajem i ažurnošću će u potpunosti zadovoljiti potrebe modernog pristupa planiranju, projektovanju, izgradnji i održavanju telekomunikacione infrastrukure.Većina zemalja u okruženju već raspolažu sličnim visoko preciznim visinskim podacima i ažurnim ortofoto podlogama izrađenih za potrebe urbanog planiranja, katastra zemljišta ili projektovanja javne infrastrukture.

U BiH će se ove geopodloge raditi korištenjem LIDAR tehnologije, koja omogućava snimanje velikih područja u veoma kratkom roku.
LIDAR (engl. Light Detection And Ranging) je laserski skener koji obezbjeđuje visoku tačnost terenske predstave, kao i drugog pratećeg sadržaja (visine zgrada, šumskog pokrova, vodne površene). 3D model se dobija laserskim skeniranjem terena pomoću LIDAR-a iz aviona, uz precizno određivanje njegovih koordinata putem GPS-a, koji mjeri vertikalne otklone i udaljenosti do velikog broja tačaka raspoređenih na zemlji. Podaci snimanja se koriste za izradu 3D prikaza koji se može upotrijebiti za različite geodetske (izrada ortofotoa) i GIS svrhe. Većina aktuelnih geoinformacionih sistema, koji su uglavnom nastajali digitalizacijom postojećih karata su dvodimenzionalni. Brzi razvoj računarske tehnologije i metoda prikupljanja podataka, kao što su LIDAR, GPS i daljinska detekcija, omogućavaju da je izrada 3D GIS-ova sve više dostupna.

U projektu se koristi slijedeća oprema i parametri:
Lidar : OPTECH ALTM Gemini
Kamera: APPLANIX DSS 322
Avion : Canguro SF 600
Visina leta: 2500 m
Snimanje kamerom: u RGB rezolucijom GDS 37 cm
Snimanje LIDAR-om: 1-2 tačke/m2.