Informacija o održanoj drugoj radionici na projektu ATTRACT SEE – 29.04.2014. godine

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u novembru 2011. godine potpisalo „Partnership agreement“ partnerski sporazum, za učešće u transnacionalnom projektu Assesing Territorial Attractiveness in South East Europe – ATTRACT –SEE.

attract-see-banner

Partnerski sporazum za učešće u ovom projektu su potpisale institucije iz 8 zemalja jugoistočne Evrope i to:

 • Geodetski institut Slovenije – Lider projekta,
 • Ministarstvo za infrastrukturu i prostor Republike Slovenije,
 • Regionalni centar za životnu sredinu za Jugoistočnu Evropu, Slovenija
 • Centralnoeuropski tehnološki institut CEIT, Austrija,
 • Mađarska agencija za regionalni razvoj VATI, Mađarska,
 • Generalni direktorat za prostorno planiranje Regije Emilio Romanja, Italija,
 • Republička agencija za prostorno planiranje Republike Srbije, Srbija,
 • Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska,
 • Mreža udruženja lokalnih samouprava Jugoistočne Europe NALAS-Makedonija,
 • Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Bosna i Hercegovina.
Cilj projekta je uspostavljanje zajedničkog okvira za teritorijalni monitoring na području Jugoistočne Evrope.

Cilj projekta je uspostavljanje zajedničkog okvira za teritorijalni monitoring na području Jugoistočne Evrope.

Finansiranje projekta se vrši iz sredstava Evropske razvojne banke za partnere iz Evropske unije i iz IPA fonda za partnere koji nisu u Evropskoj uniji.

Rok za realizaciju aktivnosti propisanih Projektom ATTRACT – SEE je od 1.oktobra 2012. godine i traje do 30. septembra 2014. godine. Legalni predstavnik ispred IPA partnera projekta Federalnog ministarstva prostornog uređenja je Ministar mr.sci. Desnica Radivojević. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je imenovalo radnu grupu za učešće na realizaciji projekta ATTRACT SEE u sastavu:

 • Nedim Mujić dipl.ing.el., predsjednik
 • Hasnija Pašalić ecc, član
 • Igor Dizdar dipl.ing.arh., član
 • Sanela Ćudić dipl.ing.arh., član
 • Hanka Mušinbegović dipl.ing.arh., član

Kao partner u realizaciji projekta Federalno ministartvo prostornog uređenja je u obavezi da održi 4 radionice na području Federacije Bosne i Hercegovine i da uključi nosioce prostornih podataka (stakeholders) u ovom teritorijalnom monitoringu koji posjeduju određene setove prostornih podataka. Vezano za ispunjavanje obaveza, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je pristupilo organizaciji i održavanju druge radionice na projektu Assesing Territorial Attractiveness in South East Europe (ATTRACT –SEE) , 29.aprila 2014. godine u Sarajevu, Ilidža (Hotel Terme).

Na radionicu su pozvani slijedeći nosioci prostornih podataka:

 • Federalna ministarstva koja posjeduju određene setove prostornih podataka;
 • Federalne uprave, agencije i zavodi nadležni za prikupljnje i obradu setova prostornih podataka;
 • Kantonalna ministarstva nadležna za oblast prostornog planiranja i uređenja;
 • Kantonalni zavodi nadležni za prostorno planiranje i uređenje.

Na radionicu se odazvao veliki broj pozvanih sudionika te je registracijskim listom zabilježeno 50 učesnika na radionici, na linku ispod možete pogledati evidencijski list prisutnih:

https://drive.google.com/file/d/0B2zK_V4Tl0bcQ1RSQUVRLWlaQWc/edit?usp=sharing

Dnevni red protokola i prezentacija na radionici prikazan je ispod:

Datum: Utorak. 29.04.2014. godine

Grad: Sarajevo, Općina Ilidža, Hotel Terme, Ul. Hrasnička 16

DNEVNI RED

9:30– 10:00 Registracija – kafica dobrodošlice
10:00 – 10:10 Dobrodošlica, prezentacija radionice Nedim Mujić, Predsjednik radne grupe na projektu ATTRACT SEE, FMPU
10:10 – 10:35 Attract SEE Nedim Mujić, Predsjednik radne grupe na projektu ATTRACT SEE, FMPU
10:35 – 11:05 Interoperabilnost prostornih baza podataka u kontekstu razmjene podataka Prof.dr.Slobodanka Ključanin, Građevinski fakultet-odsjek geodezija,Sarajevo
11:05 – 11:20 Analiza rezultata ankete sa prethodne radionice Igor Dizdar, Član radne grupe na projektu ATTRACT SEE, FMPU
11:20 – 11:40

Jedinstveni informacioni sistem i indikatori atraktivnosti u Projektu ATTRACT SEE.

Nedim Mujić, Predsjednik radne grupe na projektu ATTRACT SEE, FMPU
11:40 – 12:00 Kafe pauza
12:00 – 12:30 Primjena geografskog informacionog sistema i genetičkog algoritma za višekriterijalno vrednovanje zemljišta u prostornom planiranju Prof. dr. Mirza Ponjavić, GAUSS – Centar za geoprostorna istraživanja Sarajevo
12:30 – 13:00 Bečka deklaracija o neformalnim naseljima i provođenje iste u Kantonu Sarajevo, Mr.sci. Nataša Pelje-Tabori, Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo
13:00 – 13-20 Analiza prostorne baze podataka jedinstvenog informacionog sistema GIS-a Tuzlanskog kantona Mr.Amra Imamović , stručni saradnik za GIS i uspostavu baze podataka JIS, Tuzlanski kanton
13:20 Diskusija
Ručak

Na ovom linku možete preuzeti PREZENTACIJE sa druge radionice ATTRACT SEE. https://drive.google.com/folderview?id=0B2zK_V4Tl0bcMzdTTTNnSzA5S1k&usp=sharing

Prema planiranoj Agendi hronologije radionica je otvorena početnim izlaganjem Nedima Mujića Predsjednika radne grupe na projektu ATTRACT SEE dobrodošlicom i kratkim osvrtom na prethodnu radionicu i ciljeve postignute tom radionicom.

1. Nedim Mujić, Predsjednik radne grupe na projektu ATTRACT SEE, kao prvi izlagač na ovoj radionici ATTRACT SEE, upoznao prisutne sa ciljevima i zadacima projekta ATTRACT SEE. Također je povukao jednu paralelu između projekta ATTRACT SEE i projekta ESPON ATTREG koji su usko povezani sa „atraktivnostima“ u prostoru koje obrađuju.

2. Prof. dr. Slobodanka Ključanin sa Građevinskog fakulteta-odsjek geodezija u Sarajevu, izvršila je prezentaciju na temu „Interoperabilnost prostornih baza podataka u kontekstu razmjene podataka“, kroz oblasti :

 • Prostornih podataka
 • Geoinformacijskih sistema (GIS)
 • Pristupa i distribucije podataka
 • Primjer korištenja interoperabilnih kartografskih baza podataka

3. Igor Dizdar, član radne grupe na projektu ATTRACT SEE, prezentirao je „Rezultate ankete sa prethodne radionice i zakonsku regulativu vezanu za razmjenu podataka“. Također je izvršio analizu anketnih listića koje su popunili učesnici prve radionice ATTRACT SEE, a koja je održana 13.11.2014. godine u Sarajevu. Diskusija koja se odvijala nakon prezentacije pokazala je slijedeće: Generalno su svi nosioci prostornih podataka deficitarni sa stručnim kadrom koji bi omogućio, uspostavu i razmjenu podataka te su mišljenja da bi se razmjena prostornih podataka poboljšala uvođenjem centraliziranog informatičkog sistema te poboljšanjem interoperabilnosti prostornih podataka, na čemu bi se trebali angažovati svi nosioci prostornih podataka na svim administartivnim nivoima vlasti u Federaciji BiH. Ključno je nepostojanje i ne uspostava prostornih podataka kod pojedinih nosilaca tematskih oblasti na pojedinim administrativnim, ustavnim cjelinama u Federaciji BiH.

4. Nedim Mujić je prezentirao „Jedinstveni informacioni sistem u FBiH i indikatore atraktivnosti u Projektu ATTRACT SEE“. Nakon prezentacije uslijedila je diskusija gdje su prisutni iznijeli svoje mišnjenje o indikatorima „atraktivnosti“ u prostoru. Većina diskutanata je predložila da se u indikatore moraju uvesti i indikatori o zemljištu i geologiji.

5. Prof. dr. Mirza Ponjavić iz GAUSS – Centra za geoprostorna istraživanja Sarajevo izvršio je prezentaciju na temu „Primjena geografskog informacionog sistema i genetičkog algoritma za višekriterijalno vrijednovanje zemljišta u prostornom planiranju“. Predstavljena je metodologija za definisanje optimalnog modela primjenom vještačke inteligencije (GA) a u svrhu analiza i višekriterijalnog vrednovanja zemljišta prilikom izrade prostorno planske dokumentacije.

6. mr. Nataša Pelje-Tabori uposlenica Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo izvršila je prezentaciju na temu „Bečka deklaracija o neformalnim naseljima i provođenje iste u Kantonu Sarajevo“.

7. mr. Amra Imamović uposlenica Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam Tuzlanskog kantona izvršila je prezentaciju na temu „Analiza prostorne baze podataka jedinstvenog informacionog sistema GIS-a Tuzlanskog kantona“.

Radionica je cijelosti uspješno održana i ovim putem želimo da se posebno zahvalimo: Ministru mr.sci. Desnici Radivojeviću koji je obezbijedio novčana sredstva za organizovanje, pripremu i održavanje ove radionice, svim učesnicima koji su izvršili prezentovanje i obrazlaganje pojedinih tema na radionici, te naravno svim ostalim učesnicima druge radionice ATTRACT SEE u Federaciji BiH koji su svojim učešćem dali veliki doprinos u održavanju ove radionice. Na linku ispod možete preuzeti fotografije sa druge radionice ATTRACT SEE. https://drive.google.com/folderview?id=0B2zK_V4Tl0bcc1VfS0lvNW1YcVE&usp=sharing

Ovdje ispod vam prikazujemo nekoliko fotografija sa druge radionice ATTRACT SEE.