Forum o rješenjima za INSPIRE direktivu i NIPP

Forum o rješenjima za INSPIRE direktivu i NIPP u organizaciji Gauss i PBBI

Zadovoljstvo nam je i čast pozvati Vas na forum o INSPIRE direktivi i primjeni GIS alata za uspostavu nacionalne infrastrukture prostornih podataka koju organizuju GAUSS (BiH) i PBBI MapInfo (USA). INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information in the European Community) je direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća Europske Unije koja se odnosi na prostorne podatke i predstavlja pravno-tehnički okvir za uspostavu nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP). Većina zemalja iz okruženja su započele aktivnosti na uspostavi NIPP-a prema preporukama EU. PBBI MapInfo je jedan od malobrojnih GIS vendora koji nudi rješenja adaptirana za INSPIRE.

Cilj foruma je da zainteresovane učesnike upozna sa aktuelnostima u pogledu razvoja GIS rješenja za INSPIRE podršku i da se razmjene ideje i gledišta vezana za uspostavu  nacionalne infrastrukture prostornih podataka u BiH.

Forum će se održati u utorak, 28. juna 2011 u Hotelu Grand sa početkom u 10.00 sati prema slijedećoj agendi:

10.00-10.30 Registracija učesnika
10.30-11.00 INSPIRE direktiva – prof.dr. Mirza Ponjavić
11.00-11.30 Cloud Computing – prof.dr. Almir Karabegovic
11.30-13.00 MapInfo Manger i Stratus – Chris McCartney
13.00-13.45 Pauza za osvježenje
13.45-14.30 Otvoreni forum

Forum je namjenjen donosiocima odluka i njihovim pomoćnicima u institucijama koje su odgovorne za tematske podatke, kao i ostalim zainteresovanim, a učešće je besplatno.
Molimo da popunite priloženi obrazac za registraciju učesnika i pošaljete ga na fax: 035 / 255-131, kako bismo vas blagovremeno obavještavali o daljim aktivnostima i detaljima. Za sva pitanja vezana za organizaciju foruma možete se obratiti Alisi Grgić na tel.035/363-110 ili e-mail: ab.ssuagnull@cigrg.asila.