GAUSS za potrebe općina isporučio preko 40 licenci MapInfo

GAUSS d.o.o. Tuzla je za potrebe općina isporučio još 49 licenci MapInfo Pro i obučio 89 službenika
 

Kompanija GAUSS je odabrana kao partner da isporuči, instalira i održava geoinformacione sisteme za 22 općine u BiH.

GAUSS d.o.o., Tuzla je kompanija kojoj je osnovna djelatnost implementacija geoinformatičkih rješenja i prisutna je na regionalnom tržištu preko deset godina. U okviru ovog projekta isporučeno je preko 40 licenci najnaprednijeg desktop GIS softvera PBBI MapInfo Professional 10.5 i obučeno preko 80 službenika za rad sa krucijalnim podacima svake lokalne uprave (katastarski podaci, regulacioni i prostorni planovi). Svaki polaznik je prošao po tri kursa iz rada sa ovom tehnologijom, a dodatno su trenirani i na vlastitoj lokaciji sa vlastitim podacima.

Posebna prednost implementiranog rješenja je što je u potpunosti lokalizovan i ima veliku bazu korisnika, jer je samo u BiH do sada educirano preko 400 korisnika MapInfo Pro iz različitih oblasti (lokalna uprava, katastar, prostorno planiranje, šumarstvo, poljoprivreda, elektroprivreda, saobraćaj itd.).

Ovaj projekat je naručen od Chemonics International Inc. koji implementira projekat upravne odgovornosti (GAP), a finansiran je od strane U.S. Agency for International Development (USAID), the Swedish International Development Co-operation Agency (SIDA), and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands (EKN).