GAUSS implementira GIS sistem u KJKP Park Sarajevo

Saradnja KJKP Park Sarajevo i GAUSS-a na implementaciji GIS-a se uspješno realizuje već tri godine, od kako je 2007. godine, nakon provođenja javnog tendera, GAUSS-u dodjeljen ugovor za isporuku GIS i GPS opreme.

Uz koordinaciju stručnih lica iz obje organizacije kompletirana je integracija centraliziranog GIS sistema zasnovanog na savremenim geoinformatičkim konceptima. Dizajn sistema je zasnovan na centralnoj Oracle bazi podataka sa implementiranim kontrolama pristupa i verifikacije ulaznih podataka. Kao desktop GIS klijent je instaliran MapInfo Professional sa ekstenzijama za mrežnu i 3D analizu, a kao mobilna GIS komponenta za prikupljanje terenskih podataka se koristi MobileMapper CX ručni GPS uređaj.

Posebna pažnja je posvećena kreiranju modela podataka za katastar parkova u kojem su objedinjena aplikativna iskustva i informatičko znanje stručnih lica iz KJKP Park i GAUSS-a.
Daljom saradnjom sa GAUSS-om, kroz razvoj i održavanje ovog sistema, KJKP Park će osigurati njegovu funkcionalnu primjenu, čime će značajno unaprijediti svoje poslovanje u vidu efikasnijeg provođenja aktivnosti na planiranju, upravljanju i zaštiti zelenih površina.