GAUSS implementira GIS sistem u Zavodu za prostorno uredjenje Grada Mostara

Zavod za prostorno uredjenje Grada Mostara i GAUSS d.o.o. Tuzla su ugovorili projekat isporuke i implementacije savremene GIS programske platforme Oracle DB i MapInfo Professional za pristup, pregled, pohranu, te upravljanje, održavanje i distribuciju cjelokupne baze geoprostornih podataka za planiranja Grada Mostara.

Na ovaj način će Zavod i ostale gradske službe uspostaviti bržu i bolju internu razmjenu, pregled i održavanje prostornih podataka, te će omogućiti bolje usluge za sve građane. Visoki funkcionalni zahtjevi u pogledu dijeljenog pristupa velikoj količini prostornih podataka, od baza prostornih i katastarskih podataka, do avio snimaka visoke rezolucije, nametnuli su potrebu za pouzdanim GIS klijent-server rješenjem.  Ključni elemenat ovog GIS softverskog rješenja je centralni server za sve vrste podataka Oracle Database 11g, čime se omogućuje centralizirana pohrana, upravljanje, te pristup, pregled i distribucija cjelokupne baze podataka Zavoda. U okviru projekta je predviđena obuka osoblja za administraciju i upravljanje sa ovim geoinformacionim sistemom, kao i tehnička podrška Zavoda u smislu njegovog korištenja i daljeg tehnološkog unapređenja.