Gauss je sponzor EESTEC

Gauss je sponzor i partner ovogodišnje EESTEC radionice koja se pod nazivom "GIS & GPS održava od 1. do 8. juna 2009. godine u Tuzli.

EESTEC(Electrical Engineering STudents' European assoCiation) je udruženje studenata elektrotehnike Evrope sa univerziteta i instituta širom Evrope. Primarni cilj EESTEC-a je promocija i razvoj internacionlnih kontakata i ideja, kao i poboljšanje tehničkog znanja studenata elektrotehnike.

Osnovan je u Eindhovenu u Holandiji 1986.godine. Od 2002.godine sjedište je premješteno u Delft (Holandija). Organizacije svoje aktivnosti ispoljava kroz radionice, razmjene i kongres.

Radionica (workshop) predstavlja najvažniju aktivnost EESTEC članova. Tokom jedne sedmice, stručnjaci sa univerziteta ili većih kompanija vezanih za elektrotehniku predstavljaju i izlažu teme seminara. Radionica je striktno profesionalni event sa ciljem edukacije studenata o određenoj temi. Ove godine je tema GIS & GPS i predavači su istaknuti stručnjaci iz kompanije GAUSS d.o.o. Tuzla.