Gauss konferencija o Location Intelligence (LI)

Poštovani,
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da rezervišete vrijeme i pridružite nam se na našoj konferenciji “ Lokacijska inteligencija ”, koja će se održati 10. maja 2018. g. u hotelu „Mellain” u Tuzli sa početkom u 09:30 sati.
GAUSS ponovo organizuje GIS konferenciju sa namjerom okupljanja korisnika i zainteresovanih za geoinformacione sisteme i prostorne baze podataka. Cilj konferencije je da približi GIS tehnologije širem krugu zainteresovanih i podijeli novosti iz ove oblasti.
Ova konferencija predstavlja priliku za međusobno druženje i razmjenu iskustava u izgradnji i korištenju geoinformacionih sistema. Na konferenciji će uzeti učešće poznati svjetski vendori: Pitney Bowes Software, Oracle, Microsoft, Trimble Instruments (Spectra Precision) i SatLab.
U okviru konferencije će biti realizovana dva demo centra:
1. za opremu: GPS mobilni i profesionalni uređaji, te UAV (u krugu hotela) i
2. za softverska rješenja: GAUSS i partneri (u holu hotela).

Učešće na konferenciji je besplatno za korisnike koji se prijave do 28. aprila 2018. godine. Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite na jedan od sljedećih načina: Pored GAUSS-a, prezentacije će držati istaknuti stručnjaci i predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavoda za urbanizam grada Tuzla, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Pitney Bowes Software, Oracle, Microsoft, Trimble i SatLab.

S poštovanjem,
GAUSS Team


AGENDA

 
09:30 09:55 Registracija
09:55 10:00 Otvaranje konferencije i tehnološke sesije Admir HUSKANOVIĆ, Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK
10:00 12:00 GAUSS i Lokacijska inteligencija Ena KARABEGOVIĆ, GAUSS, izvršni direktor za finansije
Lokacijska inteligencija u BiH Dr Mirza PONJAVIĆ, GAUSS, generalni direktor
Lokacijska inteligencija –  trendovi Dr Almir KARABEGOVIĆ, GAUSS, izvršni direktor za tehnologije
Pitney Bowes New Generation of LI Solutions Andy MILLARD, Pitney Bowes, EMEA Channel Presales and Enabl. Manager
Budućnost GIS-a: Cloud ili on-premise – izbor je Vaš Amer HADŽIKADIĆ, Oracle BH, Generalni direktor
Microsof Azure: Siguran Cloud za sve Enis ŠAHINOVIĆ, Azure Product Marketing Manager, Microsoft MCE CEE
12:00 12:25 Kafe pauza i druženje
12:25 12:30 Otvaranje korisničke sesije Selma IMAMOVIĆ, Direktor, Zavod za urbanizam grada Tuzla
12:30 14:30 Rješenja za LI Dr Elvir FERHATBEGOVIĆ, GAUSS Business Solutions Manager
Aktuelni projekti i aktivnosti federalne uprave Željko OBRADOVIĆ, Direktor federalne uprave za geoodetske i imovinsko-pravne poslove
Prostorno planiranje u Sarajevskom kantonu Fahrudin ĐUZO, Pomoćnik Direktora za GIS, Zavod za planiranje razvoja SK
Modern handheld mobile solutions for quick precise positioning Tomáš BLÁHA, Sales Director, Satlab Geosolutions
Tehnologije i podaci za LI Ahmed VILIĆ, GAUSS Technical Sales Consultant
14:30 16:00 Ručak na 20. spratu u restoranu Vidikovac