GAUSS sa BH Telecomom ugovorio izradu 3D vektorskih gradova

GAUSS d.o.o. Tuzla, jedna od vodećih kompanija za geoinformatička rješenja u regiji, sa zadovoljstvom objavljuje da je potpisala ugovor za vektorizaciju ulica i objekata od interesa za potrebe LBS-a.
Najveći bosansko – hercegovački proizvođač i distributer podataka, GAUSS, će u okviru ovog projekta ažurirati digitalne karte većih gradova u BiH, odnosno vektorizirati ulice i objekte od interesa za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo.
 

Projekat se izvodi za potrebe uvođenja lokacijskih baziranih servisa (LBS), te je BH Telecomu neophodna nabavka dodatnog seta podataka koji će upotpuniti postojeće digitalne karte BiH .

Izvor podataka će biti novosnimljene geopodloge razmjera 1:2500 i 1:5000, odnosno ažurni avionski ortorektficirani snimci. Digitalni kartografski slojevi koji sadržavaju podatke za gradove će biti isporučeni u formi vektorskih podataka, osovine ulica sa nazivima ulica, objekti od značaja sa kordinatama centroida, nazivom i adresom (ulica i broj) za sljedeće gradove: Bihać, Banja Luka, Brčko, Mostar, Travnik, Tuzla, Zenica i Goražde.

Kao rezultat će se dobiti kvalitetna podloga za pružanje novih servisa koji između ostalog zahtjevaju i kvalitetan kartografski prikaz kako putem WEB-a, tako i putem WAP-a i MMS-a. Takođe, ovaj kvalitet podataka omogućava precizniju navigaciju (rutiranje), geokodiranje (adresiranje) i slične lokacijske usluge.

BH Telecom kao vodeći operator na bosanskohercegovačkom tržištu je ugovaranjem ovoga posla sa Gaussom, potvrdio spremnost da svojim krajnjim korisnicima, stanovnicima Bosne i Hercegovine, osigura kvalitene informacije koje će poslužiti kao osnova za pružanje vrhunskih i savremenih komunikacijskih usluga.