GIS softver za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta

GAUSS, vodeća bosanskohercegovačka kompanija za geoinformatička rješenja, sa zadovoljstvom objavljuje da je potpisala ugovor za osposobljabanje GIS labaratorije za potrebe nastavnika i studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli. Labaratorija opremljena trajnim licencama vrhunskih GIS rješenja kompanije Pitney Bowes MapInfo će biti korištena za potrebe rada na projektima i edukaciji studenata.

U okviru ovog projekta, nastavnici fakulteta su dobili i odgovarajuće školovanje kadrova u Gauss-ovom autorizovanom centru za edukaciju.

O RGGF-u:
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet osnovan je Odlukom Skupštine SR BiH od 1959 godine. RGG fakultet je kompetentna institucija u Bosni i Hercegovini za školovanje i istraživački rad u području rudarstva, geologije i građevinarstva. U sklopu Fakulteta organizirani su studiji:

  • RUDARSTVA
  • GEOLOGIJE
  • BUŠOTINSKOG RUDARSTVA
  • GRAĐEVINARSTVA
  • SIGURNOSTI I POMOĆI

Na Fakultetu djeluje nastavno osoblje koje se, uz nastavni rad, bavi naučnim i stručnim radom kojim obogaćuju nastavu. Pri tome razmjenjuju naučne i stručne informacije, te obavljaju naučnu i stručnu saradnju sa stručnjacima iz srodnih ustanova širom svijeta.
Raznovrsnošću kolegija studij na RGG fakultetu zadire manje ili više u sve grane tehnike, pa su diplomirani inženjeri, školovani na ovom Fakultetu, polidisciplinarni stručnjaci vrlo široke i kompleksne naobrazbe, koji mogu obavljati svoju djelatnost u različitim područjima proizvodnje i privrede.

Diplomirani inženjeri Rudarsko-geološko-građevinskog faulteta prihvaćeni su kao stručnjaci na radilištima i terenima BiH, ali i u mnogim dijelovima svijeta, gdje rade ili za domaća poduzeća koja obavljaju radove u inostranstvu, ili u organizaciji inostranih poslodavaca. U okviru djelatnosti rudarske, geološke, građevinske i bušotinske struke brojne su mogućnosti osnivanja vlastitih poduzeća.