HNŽ/K & GAUSS

GAUSS izvodi projekat za uspostavu centraliziranog GIS sistema za potrebe prostornog planiranja u HNŽ/K
GAUSS, jedna od vodećih kompanija za geoinformatička rješenja u jugoistočnoj Evropi, sa zadovoljstvom objavljuje da je potpisala ugovor za projektovanje, isporuku i implementaciju cjelokupnog geoinformacijskog sistema za potrebe prostornog planiranja u HNŽ/K. Ovaj geoinformatički posao je finansiran i naručen od strane Ministarstva građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona u Mostaru.

Isporučeni centralizirani GIS sistem se bazira na najnovijim softverskim rješenjima vodećih svjetskih proizvođača GIS tehnologije i prostornih baza podataka: Oracle i MapInfo. Organizacija baze podataka i web usluge omogućene su kroz Oracle DataBase Enterprise Edition 11g, uz Oracle Spatial komponentu i napredni aplikacioni server baziran na MapInfo MapXtreme tehnologiji. Unos i održavanje podataka su riješeni kroz MapInfo Professional 9.5. Web distribuirani pristup podacima je hijerarhijski organiziran kako za korisnike Ministarstva i Zavoda za prostorno planiranje HNŽ/K, tako i za javnost, putem Interneta.
U okviru ovog projekta, predviđena je i izrada dijela prostorne osnove, koji sadrži GIS podatke u mjerilu 1:25000 za kompletan teritorij HNŽ/K, to jest, ukupno 66 listova karata 1:25000, sa digitalnim modelom terena (DTM) tačnosti 20 metara.
Jedan od zadataka prilikom uspostave centraliziranog GIS sistema je objedinjavanje topografske podloge i tematskih podataka u jednu cjelinu, što podrazumjeva i organizaciju slojeva i strukture baze podataka saglasno stručnim zahtjevima i profesionalnim standardima. Cjelokupan sadržaj će po najnovijim standardima biti praćen metadata sistemom u koji se unose informacije o svim unesenim podacima. Stoga, važniji dio ovog projekta predstavlja izrada konceptualnog i logičkog modela podataka u obliku UML dijagrama, čija šema služi za generisanje svih objekata u prostornoj bazi podataka i koji se realizuje u saradnji sa Zavodom za prostorno planiranje i zaštitu okoliša HNŽ/K i Savjetodavnom radnom grupom za izradu Prostornog plana HNŽ.