Izrada Prostornog plana Federacije BiH

Projektovanje, isporuka, implementacija i održavanje cjelokupnog sistema je povjereno domacoj kompaniji GAUSS d.o.o. koja je ponudila najbolje uslove za njegovu uspostavu. Danas se ovaj sistem bazira na najnovijim softverskim rješenjima vodecih svjetskih proizvođaca GIS tehnologija i prostornih baza podataka: PB MapInfo i Oracle. Organizacija baze podataka i Web usluge omogućene su kroz Oracle DataBase Enterprise Edition 11g, uz Oracle Spatial komponentu i napredni Oracle WebLogic aplikacioni server. Unos i održavanje podataka su riješeni kroz MapInfo Professional 10.0. Web distribuirani pristup podacima je hijerarhijski organiziran kako za službenike Ministarstva i pratećih institucija, tako i za javnost, putem interneta.

U okviru Tenderske dokumentacije za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge „Priprema i izrada Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine postavljeni su tehnicki standardi i zahtjevi za upotrebu softvera koji je u potpunosti kompatibilan sa navedenom konfiguracijom uspostavljenog informacionog sistema i serverom baze podataka Ministarstva.

Pročitajte cijeli članak koji je izašao u novom broju StartBiH