Pušten u rad jedinstveni softver za katastar Federacije BiH

Gauss ponosno objavljuje da je pušten u rad jedinstveni softver za katastar Federacije BiH: “katastar.ba”. Nosilac projekta je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a član konzorcija BH kompanija koje su uspješno završili ovaj vrijedan projekat je i Gauss. Za više informacija pročitajte cijeli članak na stranicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.