Kompanija

Profil firme

GAUSS je kompanija sa višegodišnjim iskustvom u primjeni geoinformacionih tehnologija u oblastima prirodnih resursa, prostornog uređenja, katastra, komunalne infrastrukture, telekomunikacija i elektrodistribucionih sistema. GAUSS projektuje, razvija i implementira kompletna geoinformatička rješenja uz isporuku tehnologije, pripremu prostornih podatka i obuku korisnika.

Znanje i tehnologija

Znanje i tehnologija su integrativne komponente u našem poslovnom pristupu. Naš profesionalni tim je obučen i osposobljen da analizira i procjeni vaše potrebe, te predloži i realizuje kvalitetno korisničko rješenje. Geoinformacione tehnologije koje implementiramo u potpunosti podržavaju sve međunarodne, profesionalne i industrijske standarde, osiguravajući na taj način kvalitet, funkcionalnost i dugovječnost korištenja naših rješenja.

Lokacija je bitna

Podaci o položaju su vitalni za svaki posao i organizaciju. Informacioni sistemi zasnovani na poznavanju lokacije vam daju sposobnost vizualizacije, analize i razmjene prostornih informacija u svrhu donošenja boljih odluka pri poslovnom planiranju i upravljanju.