Konferencija „Upravljanje prostornim informacijama u lokalnoj samoupravi“

 

Zadovoljstvo nam je i čast pozvati Vas na konferenciju o korištenju softverskih rješenja za upravljanje prostornim informacijama urbanizma, katastra i komunalne infrastrukture koju organizuje GAUSS (BiH) uz pokroviteljstvo BENTLEY (USA). Na konferenciji će se predstaviti iskustva i mogućnosti primjene rješenja za upravljanje poslovnim geoprostornim informacijama i automatizacije procedura za servisiranje građana na nivou cijele lokalne uprave.

Cilj konferencije je sve učesnike upoznati sa aktuelnostima u primjeni novih GIS tehnologija za korištenje digitalnih baza katastarskih i urbanističkih podataka u općinskim službama i komunalnim institucijama, te razmjeniti iskustva, ideje i gledišta vezana za njihovu implementaciju. 

Konferencija će se održati 29. novembra 2012. godine u Hotelu Pahuljica na Vlašiću sa početkom u 12.00h prema slijedećoj agendi:

Konferencija je namjenjena načelnicima općina i pomoćnicima načelnika za poslove prostornog uređenja, kao i drugim rukovodiocima zainteresovanim za informatizaciju i unapređenje rada lokalne uprave. Učešće je besplatno.