Kongres o zemljišnoj administraciji u Neumu

Gauss učestvuje na 4. međunarodnom kongresu o zemljišnoj administraciji, koji će se održati u hotelu "Sunce", Neum 01. i 02. 10. 2009 godine.

Gauss će imati svoj boot u holu hotela, pa vas pozivamo da nas posjetite.

Kongres organizuju Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske u saradnji sa Sida/ADA/GTZ Projektom zemljišne administracije u BiH.