MapInfo GISLab za Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci

Zadovoljstvo nam je obavjestiti da smo potpisali Ugovor za osposobljavanje GIS labaratorije za potrebe nastavnika i studenata Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

GIS labaratorija, opremljena licencama vrhunskih rješenja kompanije Pitney Bowes MapInfo, će bit korištena za rad na projektima i edukaciji.

Na ovaj način, se ovaj fakultet pridružio velikoj porodici fakulteta koji posjeduju ovakvu labaratoriju. Ovo znači da možemo očekivati da će sa ovakvih fakulteta izlaziti kvalitetniji kadrovi koji su u svom redovnom studiju imali kontinuirano obrazovanje i praktično znanje iz GIS-a na MapInfo tehnologiji.