Mobile Mapping sa post procesingom

Mobile Mapping je profesionalni program za brzo i jednostavno prikupljanje GIS podataka. Koristeći ovu aplikaciju moguće je kreirati i održavati ažurnim karte u novim i već postojećim GIS sistema.

Ovo je idelno rješenje za oblast šumarstva, poljoprivrede, komunalne djelatnosti, sigurnosti (civilna zaštita, policija, vatrogasci i sl.) te svima onim koji se moraju ispravno pozicionirati u na terenu.
Mobile Mapping aplikacija uključuje sve zahtjeve koje se mogu pojaviti u profesionalnim GIS poslovima.

Nova verzija MobileMapping 2.0 kao opciju ima mogućnost prikupljanja sirovih (raw) podataka koji se mogu koristiti za post procesing GPS L1 signala i poboljšati tačnost uređaja na metarsku (1-2 m).

Desktop aplikacija MobileMapper 6 Office posjeduje mogućnost post procesiranja sirovih podataka, kao i funkciju pripremanja GIS karta koje se koriste na terenu. Oba progaram su vrlo intuitivna i jednostavna za upotrebu, te se lako savladavaju. Ovo omogućava brzo kreiranje i rad sa GIS podacima.

 

 Ključne osobine:

•GPS prikupljanje podataka i kartiranje
•Prikupljanje sirovih podataka za post procesing (opcija)
•Vektorski slojevi (tačka, linija ili površina) u SHP formatu (2D i 3D)
•Podrška za rasterske podatke (georeferencirane karte)
•Mogućnost georeferenciranja rastera na terenu
•Mjerenje površina i dužina
•Digitalni fotoaparat za snimanje georeferenciranih fotografija
•Snimanje sa pomakom za sve tipove podataka (offset)
•E-kompas za za automatsku orjentaciju fotografije i offset ulaz
•Ugnježđavanje drugih objekata dok se snima linija ili površina
•DKS BiH (sve tri zone) i mogućnost dodavanja korisničkih koordinatnih sistema
•Podrška za 3M Dynatel lokator kablova
•Active Sync za prebacivanje podataka i PC sinhronizaciju