Oracle Day, 20.10.2011, hotel Europe u Sarajevu

Oracle Day 2011

Posjetite nas na našem izložbenom prostoru u okviru Oracle Day, koji će se održati 20. oktobra 2011. godine u hotelu Europe u Sarajevu. Gauss je zlatni sponzor sesije Core Technology, koja ove godine ima temu Geo-spatial Intelligence i aktivno učestvuje sa prezentacijama.
Registraciju za ovaj skup možete izvršiti ovdje.