Oracle edukacija

Gauss je postao i Oracle Education Resseler, čime je proširena ponuda IT kurseva Gaussovog centra za edukaciju.

Gaussov specijalistički centar za edukaciju (LICE – Location Intellignce Center of Excellence) već čitavo desetljeće educira korisnike iz oblasti:

•GIS, program edukacije je kreiran po sistemu IITT (Institute of IT Training United Kingdom) na komercijalnim rješenjima Pitney Bowes MapInfo i do sada je preko 300 korisnika certificirano u ovom centru. Polaznici su iz cijelog regiona (BiH, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo).
•GPS, program edukacije je kreiran na osnovu kurseva koji se održavaju na visokoobrazovnim institucijama u regionu na komercijalnim sistemima Magellan Professional. Preko 600 polaznika iz citavog regiona je do sada certificirano u ovom centru.
•Geoprostorne baze podataka, kursevi kreirani na osnovu dugogodinjeg iskustva u komercijalnom i akademskom radu Gaussovih uposlenika i vanjskih saradnika iz privrede i sa fakulteta. Ovakve kurseve je do sada pohadjalo vise od 50 polaznika.
Iako Gauss posjeduje tehnički visoko opremljen centar, takodje posjeduje i mobilnu laboratoriju koja se sastoji od 12 mobilnih radnih stanica, mobilnog servera, projektora, bežičnog routera i štampača; čime su omogućene i edukacije na lokaciji po želji korisnika.

Kao Oracle Certified Partner, Gauss ima kadrove koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa Oracle tehnologijom, ali u sardnji sa Oracle BiH, može obezbjediti vrhunske trenere.