Otvorna vrata opština/općina i gradova BiH

Derventa je, u vremenu od 16. do 18. aprila ove godine, bila domaćin manifestaciji „Otvorna vrata opština/općina i gradova BiH“ i Konferencije načelnika/gradonačelnika BiH. Ova manifestaciju, koja je upila više od stotinu učesnika, je podržana od Vlade RS , Ministarstva l alne uprave i samouprave, kao i Saveza opština i gradova RS i Saveza općina i gradova FBiH, Danskog vijeća za izbjeglice i GAP-a.

Gauss, je uz veliko interesovanje svih prisutnih prezentirao rjesenja za lokalnu e-upravu, a posebno za oblast katastra i urbanizma. Posebno interesovanje je izazvao Gauss-ova web aplikacija "WebCity" namijenjena za automatizaciju procesa izdavanja elektronskih dozvola za opcine, sa mogucnoscu aktivne interakcije sa gradjanima/zaintersevonamim strankama putem weba.