Bentley Geo Web Publisher

Bentley Geo Web Publisher vam omogućava širok opseg aplikacija kao što su informacioni sistemi lokalnih uprava, biblioteke slika i crteža, stranice za putnu navigaciju, stranice za praćenje projekta i javni informacioni portali. Iskoristite mogućnost objavljivanja visokih performansi kako bi integrisali različite izvore podataka, kreirali i administrirali WebGIS aplikacije, i maksimizirali vrijednost vaših geoprostornih podataka.

Integrisani mehanizmi posluživanja vektora i rastera publikuju hibridne vektor/raster skupove podataka i širok opseg formata, čineći jednostavnim uvezivanje crteža, karata, modela, aero fotografija i slikama unutar web prezentacija.

Bentley Geo Web Publisher je kreiran po principu radnog toka (engl. Workflow) publikovanja, koji je optimiziran za objavljivanje geoprostornih podataka. To omogućava objavljivanje iz različitih izvora podaka počevši od DGN, SHP, TAB, DWG, rasterskih slika i informacija kreiranih od strane Bentley GIS rješenja do informacija u relacionim bazama podataka, uključujući Oracle Spatial. Informacija može biti brzo i jednostavno kombinovana u homogenu kompoziciju. 

Bentley Geo Web Publisher se može ponašati ili kao WMS server ili kao WMS klijent kao i WFS server i WFS klijent. Ovo omogućava da informacije budu objavljene korisnicima koji je trebaju uključiti u drugu WMS aplikaciju ili integrisatiu njihovu vlastitu prezentaciju iz bilo kojeg dostupnog WMS servera. Bentley Geo Web Publisher V8i (SELECTseries 4) je OGC-usaglašen WMS server, verzija 1.1.1.

Informacije mogu biti prezentovane na više načina, ovisno o publici i načinu korištenja. Alati za autorizaciju ili administraciju stranica čine konfiguraciju brzom i dopuštaju da se stranice razvijaju po potrebi. Alati za krajnjeg korisnika za navigaciju, upite, prostornu analizu, tematsko kartiranje i izvještavanje mogu biti u potpunosti podešeni putem alata za autoring stranice. Dijelite informacije unutar vaše organizacije, sa drugim organizacijama i široj javnoj publici. Bentley Geo Web Publisher objavljuje informacije s viskom precisznošću i optimalnim performansama. 

Za više informacija posjetite: Bentley Geo Web Publisher Product Home Page