FiGIS

Gauss FiGIS (Forest Inventory Geographic Information System) predstavlja rješenje u oblasti šumarstva nastalo na višegodišnjem iskustvu Gauss Tima u ovoj oblasti. Namjena rješenja je obrada podataka prikupljenih na terenu o stanju šumskog gospodarskog područija u svrhu izrade kratkoročnih i dugoročnih planova održavanja, pošumljavanja i sječe šumskih područija.

Gauss FiGIS rješenje je višemodularni proizvod. Korisnik posjeduje odgovarajući modul za unos podataka sa terena. Također postoji i mogućnost uvoza podataka prikupljenih putem ručnih uređaja (GPS, tablet i sl). Nakon završenog unosa podataka korisnik prosljeđuje unesene podatke na Gauss servere gdje se vrši obrada istih te korisnik dobiva izlazni rezulata u tabelarno obliku kao  i u obliku odgovarajućih izvještaja koji dalje služe za izradu planova za gospodarenjem šumskim područijima. Kompletna aplikacija je višejezična.

Sistemski zahtjevi:

  • Windows XP ili noviji
  • Microsoft Access 2003

Za više informacija o ovom rješenju kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@selas

Za podršku kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@troppus