GIS edukacija

Obuka za GIS korisnike se organizuje u GIS laboratorijama u Sarajevu i Tuzli, koje su tehnički opremljene i autorizovane od strane GIS vendora. Obuku drže iskusni i certificirani treneri. Svi polaznici nakon obuke dobijaju međunarodno priznat certifikat o završenom stepenu obuke. Obuka se pohađa prema dogovorenom rasporedu i organizovana je za više nivoa polaznika. MapInfo obuka je prvi korak ka razumijevanju prednosti i funkcionalnosti digitalne kartografije. MapInfo obuka je ključna za brzi povrat povrat investicije u MapInfo rješenje. Nudimo širok spektar kurseva kako bi unaprijedili vaše vještine u radu sa kartografskom tehnologijom.

U saradnji sa odjelom za obučavanje MapInfo Corp. (MapInfo Training Department) nudimo više opcija obuka, uključujući stalne obuke po godišnjem rasporedu u autorizovanom centru za obuku, pojedinačne kurseve (po organizaciji) i obuke po sistemu jedan-na-jedan (mentoring) sa iskusnim trenerom.

Naši treneri, kao MapInfo eksperti, su potpuno kvalifikovani da podučavaju polaznike različitih predznanja – od početnika do naprednih korisnika.

Gauss seminari se izvode po sljedećim MapInfo i Oracle standardima:

 • najviše 10 do 12 kandidata pohađa jedan seminar,
 • jedan kandidat za jednim personalnim računarom;
 • originalna programska oprema, MapInfo Professional, Oracle DB, Oracle Application Server
 • originalna literatura na lokalnom jeziku,
 • licencirani instruktori čije znanje se redovno provjerava,
 • seminar se izvodi na jeziku kandidata

Dnevni raspored rada na Oracle seminarima:

Tipičan dan seminara se odvija po sljedećem rasporedu:

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 12:00

12:00 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 14:30

14:30 – 14:40 Pauza

14:40 – 16:00

Literatura

Priručnik, koji svaki kandidat dobije prvog dana svakog seminara je literatura pomoću koje se prati odvijanje seminara, po rasporedu i sadržaju. Nakon svake lekcije koju instruktor ispredaje rade se vježbe vezane za pređenu materiju.

Potvrda o završenom seminaru

Na kraju seminara svaki polaznik dobije originalni certifikat o završenom seminaru. Unaprijedite poslovanje i izvucite najviše što možete iz vaše investicije u MapInfo tehnologiju.

Kratak opis kurseva

MapInfo (3 dana)

Kurs je namijenjen polaznicima koji nisu upoznati sa MapInfo tehnologijom i uključuje praktične vježbe koje će vas provesti kroz primjere izvršavanja svakodnevnih aktivnosti. Kurs vas osposobljava da:

 • prilagođavate prikaz podataka i korisnički interfejs,
 • razumijete slojevitu strukturu projekta,
 • dodajete vlastite fajlove podataka koristeći funkcije, -geokodiranja i kreiranja tačaka,
 • kreirate različite tipove tematskih karata,
 • koristite anotacije i prijelom stranica za kreiranje, -funkcionalnih štampanih karata,
 • izvršavate upite i geografsko pretraživanje podataka,
 • eksportujete karte u druge software,
 • izvršavate analize udaljenosti (buffer) i JOŠ MNOGO VIŠE!

Kartografija i održavanje podataka (3 dana)

Ovo je napredan kurs koji iscrpno upoznaje korisnika sa kreiranjem, editovanjem, održavanjem i efikasnim korištenjem podataka u MapInfo okruženju. Uključuje teme o crtanju, editovanju, pristupu podacima, tehnikama upravljanja podacima i sl. Kurs vas osposobljava za:

 • kreiranje i editovanje karata (3 lekcije!),
 • importovanje podataka,
 • pristup podacima koristeći web servise,
 • osnove ODBC pristupa podacima,
 • kreiranje korisničkih stilova linija i simbola,
 • rad sa slikama,
 • upravljanje metapodacima,
 • automatizacija procesiranja podataka,
 • topološko sređivanje i optimizacija prostornih podataka,
 • korištenje funkcije stapanja karata (seamless map sheets),
 • rad u multikorisničkoj okolini.

Geoprostorne analize i prezentacija (3 dana)

Namjena ovog naprednog kursa je detaljno upoznavanje sa mogućnostima vizualizacije, analize i prezentacije podataka u MapInfo Professional. Neke teme unapređuju znanje iz uvodnog kursa, dok druge prikazuju nove funkcije i mogućnosti. Na kursu ćete naučiti kako koristiti:

 • naprednu tematizaciju karata,
 • kreiranje surface-a i 3D kartografiju,
 • SQL Select i Update,
 • MapBasic za MapInfo Professional,
 • kreiranje korisničkih regiona/zona sa Redistricter-om,
 • Distance Calculator i Spider Graph Tools,
 • kreativo prezentiranje karata i izlaza,
 • publikovanje HTML karata na Internetu,
 • HotLink funkcija i JOŠ MNOGO VIŠE!

Vertical Mapper (1 dan)

MapInfo Vertical Mapper je aplikacija za mrežnu (grid) analizu, koja se u potpunosti integriše u MapInfo okruženje. Na ovom kursu ćete koristiti Vertical Mapper za kreiranje i upravljanje grid slojevima. Naučićete da izvršavate trodimenzionalne analize kao što su kreiranje područja vidljivosti, presječnih profila i istraživanje međusobne vidljivosti tačaka. Takođe ćete renderirati 3D karte i izvršavati upid nad gridovima. Neke od tema koje su uključene u ovom kursu su:

 • uvod u Vertical Mapper,
 • razumijevanje i korištenje različitih metoda interpolacije,
 • kreiranje i manipulacija numeričkim i klasificiranim gridovima,
 • kreiranje legende za grid,
 • izvršavanje upita nad gridom,
 • korištenje različitih alata za dijeljenje, sastavljanje, -isijecanje, mijenjanje veličine i reklasificiranje grida.

MapBasic (2 dana)

MapBasic je programski jezik koji se može koristiti za prilagođavanje MapInfo Professional. Ovo je iscrpan kurs, na kojem ćete naučiti kako pisati MapBasic aplikacije koje automatizuju poslovanje i proširuju sposobnosti MapInfo Professional. Kurs je praktične prirode i polaznici će se upoznati sa sljedećim temama:

 • osnove MapBasic,
 • kompajliranje i pokretanje MapBasic aplikacija,
 • kreiranje korisničkog interfejsa: dijalog okviri, meniji i dugmad,
 • kartografski prozori i slojevi,
 • prikupljanje informacija o sistemu,
 • tematsko mapiranje,
 • kreiranje i manipulacija kartografskim objektima,
 • upravljanje sistemskim događajima,
 • otvaranje i korištenje tabela i JOŠ MNOGO VIŠE!

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na ab.ssuagnull@selas  ab.ssuagnull@troppus