GPS obuka

Obuka za korisnike GPS uređaja se organizuje u GIS/GPS laboratorijama u Sarajevu i Tuzli, koje su tehnički opremljene i autorizovane od strane GPS vendora. Obuku drže iskusni i certificirani treneri. Svi polaznici nakon obuke dobijaju međunarodno priznat certifikat o završenoj obuci za GPS uređaj. Obuka se pohađa prema dogovorenom rasporedu i organizovana je prema vrstama i zahjevima korištenja GPS uređaja.

GPS obuka je prvi korak ka razumijevanju prednosti i funkcionalnosti GPS uređaja. GPS obuka je ključna za brzi povrat investicije uložene u GPS uređaj i što efikasniji rad na terenu.

Nudimo širok specijalističke kurseva kako bi unaprijedili vaše vještine u radu sa GPS tehnologijom.

Naši treneri, kao GPS eksperti, su potpuno kvalifikovani da podučavaju polaznike različitih predznanja – od početnika do naprednih korisnika.

Gauss seminari se izvode po sljedećim standardima:

 • najviše 10 do 12 kandidata pohađa jedan seminar,
 • jedan kandidat za jednim personalnim računarom;
 • originalna programska oprema, program za obradu geodeskih ili GIS podataka,
 • originalna literatura na lokalnom jeziku,
 • licencirani instruktori čije znanje se redovno provjerava,
 • seminar se izvodi na jeziku kandidata

 

Dnevni raspored rada:

Tipičan dan seminara se odvija po sljedećem rasporedu:

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 12:00

12:00 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 14:30

14:30 – 14:40 Pauza

14:40 – 16:00

Literatura

Priručnik, koji svaki kandidat dobije prvog dana svakog seminara je literatura pomoću koje se prati odvijanje seminara, po rasporedu i sadržaju. Nakon svake lekcije koju instruktor ispredaje rade se vježbe vezane za pređenu materiju.

Potvrda o završenom seminaru

Na kraju seminara svaki polaznik dobije originalni certifikat o završenom seminaru.

Certifikati

 • MobileMapper 6 sa MobileMapping aplikacijom
 • MobileMapper 6 sa DigiTerra explorer 5.0 mobile
 • GIS softver MobileMapper CX sa MobileMapping aplikaciom
 • MobileMapper CX sa DigiTerra explorer 5.0 mobile GIS softver
 • ProMark3 – MobileMapping sa post procesingom – GIS način rada ProMark3 PostProcesing – statika, kreni stani i kinematika
 • ProMark3 RTK – statika, kreni stani, kinematika, iskolčavanje i snimanje pozicija u relanom vremenu

 

Unaprijedite poslovanje i izvucite najviše što možete iz vaše investicije u MapInfo tehnologiju.

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na ab.ssuagnull@selas  ab.ssuagnull@troppus