MapInfo Professional

MapInfo Professional predstavlja standard za desktop kartografiju, vizualizaciju i geografsku analizu. Mogućnosti direktnog čitanja/pisanja u baze podataka putem ODBC konekcija omogućava održavanje vaših korporativnih podataka ažurnim.

MapInfo korisnici distribuirani širom vaše organizacije se mogu konektovati na centralnu SpatialWare bazu podataka, te upravljati i razmjenjivati informacije između različitih službi. Svako može imati pristup vitalnim informacijama korištenim za donošenje odluka.

Ugrađeni mehanizam za upravljanje konfliktima omogućava vam da upravljate neusaglašenošću podataka prilikom njihovog pisanja na server.

Možete kreirati nove kartografske objekte na osnovu poligonih presjeka, povezivanja ili cjepanja, obezbjeđujući preračunavanje podataka za nove površine.

Obezbjeđena su detaljna geografska pretraživanja pomoću alata za površinsku selekciju i baferovanje.

Omogućeno je kreiranje SQL upita koji pristupaju i integrišu podatke iz višestrukih tabela. Geografski kriteriji su integrisani kroz upite bazi podataka (contains, intersects, within, itd.). Obezbjeđeno je tematsko kartiranje, zoniranje, geokodiranje kao i mnoge druge prostorne operacije.

Jednostavan za korištenje, fleksibilan i moćan.

MapInfo Professional je široko poznat kao jednostavan za korištenje, izuzetno fleksibilan, moćan PC orijentisan kartografski software, kojem su dodjeljena mnoga industrijska priznanja za njegovu izvrsnost. Odabran je od poslovnih analitičara i GIS profesionalaca širom svijeta za vizualizaciju i analizu relacija između podataka i geoprostora.

Informacija zasnovana na položaju je vitalna za odlučivanje.

Podaci o položaju je vitalna za svaki posao i organizaciju. Adrese korisnika, mjesta prodaje i usluga, prodajna teritorija nude izobilje vrijednih informacija o kupovnim navikama, uticaju konkurencije, lokalnom poslovanju, demografskoj strukturi,načinu života, protoku saobračaja i o drugim detaljima. MapInfo Professional vam daje sposobnost vizualizacije, analize i razmjene ovih informacija u svrhu donošenja boljih odluka pri poslovnom planiranju, marketingu, prodaji i poslovanju.

Koristite MapInfo za:

 • otkrivanje uzoraka i trendova u vašim podacima koje nije moguće trenutno vidjeti
 • izvođenje sofisticirane i ekstenzivne analize podataka
 • razumjevanje korisničkih potreba, demografskog uticaja na tržište
 • upravljanje geografski baziranih resursa, kao što su prodajna mjesta, imovina i ljudi
 • logističko planiranje i pripremu hitnih odgovora
 • kreiranje detaljnih karata za poboljšanje prezentacija i pomoč pri donošenju odluka

Tipične aplikacije:

 • Korisničko-tržišna analiza
 • Raspoređivanje teritorijalne odgovornosti
 • Odabir lokaliteta
 • Mrežno planiranje i inženjering
 • Rizici osiguranja i analiza zahtjeva
 • Kriminalistička analiza
 • Upravljanje vlasništvom i objektima
 • Korisničke usluge

Vizualizacija – Gledajte Vaš svijet na novi način.

Bogat skup MapInfo Professional funkcija vam omogućava kreiranje pogleda koji poboljšavaju razumjevanje i analizu informacija.

MapInfo Professional vam nudi napredne kapacitete vizualizacije koji su bitni za kartografske programe. Birajte između tri interaktivna pogleda podataka – karte, dijagrame ili tabele. Selekcije i promjene primjenjene u jednom se trenutno pojavljuju u svim pogledima. Možete sjenčiti karte i dodavati simbole i dijagrame za prikaz trendova i uzoraka vaših podataka. Uključeni su mnogi tematske predloške za kartiranje, a možete kreirati i sopstvene. Možete otvarati i pregledati višestruke fajlove istovremeno u slojevitom prikazu otkrivajući relacije koje se drugačije ne mogu uočiti.

Ključne osobine:

 • tri interaktivna pogleda
 • 3D pogled, prizmatično kartiranje
 • prozirnost rastera
 • tematske predloške
 • tematske karte: 3D, sjenčenje površina, dijagrami sa stubićima i pitama, mreža, sjenčenje reljefa, simboli, gustine tačaka
 • dijagrami: pite, stubi, balončići, površine, kolone, skater, 3D, linije, histogrami
 • obuhvati (rangovi) zavisni od podataka: istobrojni, jednaki, prevojna tačka, prirodni lomovi, standardna devijacija, kvantilni, korisnički definisan
 • automatska tematizacija i kartografske legende
 • georeferensiranje i prikaz bitmapa i drugih rasterskih slika
 • ekstenzivna biblioteka simbola i true type fontova
 • više od 30 projekcija

Pristup podacima i integracija podataka.

Ukoliko imate mnogo podataka na različitim izvorima kojim želite pristupiti, sa MapInfo Professional možete koristiti cijele korisničke baze podataka, tabele kontakata, satelitske i skenirane prikaze i druge tipove podataka. Možete kreirati i sopstvene podatke i ažurirati ih u letu. Pristup podacima

MapInfo Professional vam omogućava jednostavan pristup podacima pohranjenim na serverima baza podataka ili lokalnom hard disku. Serverima baza podataka možete pristupiti i ažurirati podatke direktno i sigurno bez transfera ogromnih kopija podatkovnih fajlova. Kada većina korisnika iz vaše organizacije bude trebala brz pristup ažurnim kartografskim podacima, omogućeno je pohranjivanje i upravljanje prostornim podacima na serveru korištenjem Oracle ili Microsoft SQL Server-a.

Pored ovoga, MapInfo Universal Translator omogućava jednostavno korištenje fajlova iz drugih kartografskih okolina, osiguravajući da su investicije u postojeće podatke trajno zaštićene.

Kreiranje i rukovanje podacima

Robusni set alata za crtanje, editovanje, digitalizaciju i procesiranje pomaže da lagodno kreirate i radite sa prostornim podacima.Ovo podrazumjeva jednostavnu vektorizaciju, kopiranje i editovanje svake karte. Funkcionalnost procesiranja objekta nudi višestruke načine povezivanja, dijeljenja ili generisanja regiona. Za poboljšanje izgleda prikaza možete birati različite simbole, linije i stilove ispune, ili dodavati sopstvene rasterske i vektorske stilove simbola.

Geokodiranje

Da biste od podataka kreirali karte, MapInfo Professional raspolaže alatima za geokodiranje koji osiguravaju dodavanje prostornih koordinata svakoj tabeli koja sadrži informacije o lokaciji. Možete povezivati vaše podatke na bilo kojem geografskom nivou detalja: adrese ulica, regija, kantona ili država.

Ključne osobine:

 • Direktan pristup vektorima, gridu, rasterima i tabelarnim podacima: TAB, WMF, BMP, TIFF, BIL, SID, PNG, PSD, ECW, MIG, VMGrid, DEM, DTED nivoi 0-2, GTOPO30, ASCII, XLS, WKS, DBF, Microsoft Access MDB
 • Daljinski pristup Oracle8i Spatial, MapInfo SpatialWare, Informix, IBM DB2, Sybase, Ingres, SQL Server
 • Otvorena povezivost sa bazama podataka (ODBC) i Oracle pozivni interfejs (OCI)
 • Univerzalni translator: import/export MIF/MID, AutoCAD DXF i DWG, DGN, SHP, E00, VPF, SDTS
 • Alati za crtanje i digitalizaciju: tačke, linije, polilinije, poligoni, lukovi, pravougaonici, elipse, tekst

Analiza podataka za bolje rezultate.

U srcu MapInfo Professional programa je sposobnost analize podataka u geografskom smislu. Možete jednostavno mjeriti razdaljine i površine, agregirati podatke pomoću raznih metoda, vršiti statističke proračune, direktno se povezivati na druge karte i podatke i još mnogo toga.

Upiti

MapInfo Professional u potpunosti podržava mogućnost SQL upita dodavajući prostorne ekstenzije selekcije kao što su “contains”, “within” i “intersects”. Često korišteni upiti mogu biti snimljeni i ponovo korišteni. Takođe možete koristiti jednostavne “alate sa jednim klikom” za selekciju podataka direktno sa karte.

Baferi

Omogućeno je automatsko izračunavanje i kreiranje regija oko tačke, linije ili poligona za potrebe pretraživanja podataka koji padaju u okviru zadate bliskosti. Ovi baferi mogu pomoći da sagledate koliko potencijalnih kupaca živi u blizini vašeg prodajnog mjesta, da otkrijete gustinu naseljenosti na prostoru od 2 km duž saobraćajnice ili da procjenite površinu poslovanja.

Zoniranje

Posebna funkcionalnost zoniranja vam omogućava brzo eksperimentisanje sa teritorijalnim nivelisanjem. Program apriori izračunava vrijednosti i omogućava pregled rezultata prije provođenja bilo kakvih promjena.

Direktno povezivanje

MapInfo Professional omogućava direktno povezivanje za pokretanje URL dokumenata, slika, multimedijalnih fajlova i aplikacija. Osjetićete značaj ove prednosti kada jednim klikom budete pristupali svim informacijama neophodnim za odlučivanje.

Ključne osobine:

 • Alati za editovanje: pomjeranje, brisanje, povećavanje, mjenjanje oblika, zaobljavanje, vektorizacija, snapiranje
 • Alati za geografsku selekciju:obuhvat radijusom, obuhvat pravougaonikom, obuhvat poligonom, inverzna selekcija
 • Generisanje objekata: povezivanje, brizanje izvan, baferovanje, presjecanje, djeljenje, obuhvatanje, disagregiranje
 • SQL sa geografskim ekstenzijama
 • Rukovanje sa tabelama: dodavanje, modificiranje, povezivanje (geografsko i tekstualno), info alat, statistički alat
 • Direktno povezivanje, HTML slikovne karte

Distribuirajte vaše rezultate – štampanjem ili On-line.

Odluke koje donosite pomoću MapInfo Professional mogu biti ubjedljivo prezentovane. MapInfo Professional vam daje različite opcije distribuiranja vaših vizualnih rezultata.

Dizajniranje izgleda

Poseban prozor za dizajniranje izgleda vam omogućava aranžiranje svih elemenata vaše prezentacije – karata, tematskih i kartografskih legendi, dijagrama, naslova, anotacija i još raznih drugih. Možete eksperimentisati sa raznim izgledima jednostavnim povlačenjem elemenata.

Seagate Crystal Reports

Ponekad trebate profesionalno formatiran izvještaj koji bi upotpunio vizualnu analizu. Za ovu svrhu je uključen Crystal Reports – paket koji predstavlja industrijski standard za izvještavanje, koji vam olakšava izradu izvještaja.

Izlazni prikaz rezultata

Omogučena je štampa za bilo koji format štampača ili plotera, snimanje u ratserske ili vektorske formate fajla, korištenje OLE drag&drop funkcije za umetanje karata u druge aplikacije ili kreiranje HTML slikovnih karata za njihovo publikovanje putem Web-a.

Jednostavna integracija sa ostalim MapInfo proizvodima.

MAPBASIC

Interfejs programa MapInfo Professional se može jednostavno oblikovati korištenjem MapBasic – opcionalne razvojne okoline. MapInfo Professional može biti integrisan putem OLE Automation mehanizma u apliakciju razvijenu korištenjem uobičajenih jezika kao što su Visual Basic i C++.

MAPMARKER PLUS

Zasebni sistem za geokodiranje, MapMarker nudi performanse i tačnost za dodavanje prostornih koordinata za adresiranje (raspoloživ za SAD, Veliku Britaniju, Njemačku i Australiju).

MAPINFO TARGETPRO

Integrisan sa MapInfo Professional za sofisticiranu demografsku i klaster analizu klijenata i prostora.

MAPINFO DRIVETIME

Za tačniju analizu prostora poslovanja, kreiranje poligona iste vremenske i prostorne distance vožnje u odnosu na odabranu tačku gravitacije.

MAPINFO PROVIEWER

Besplatan paket za pregled i distribuciju MapInfo Professional radnih okolina, karata, tabela i dijagrama. Preuzmite kopiju sa www.mapinfo.com

MAPINFO MAPXTREME

MapInfo Internet kartografski server distribuira isti fajl format kao i MapInfo Professional, koji se često koristi za generisanje i pripremu podataka za korištenje u MapXtreme.

Minimalni sistemski zahtjevi

 • Windows XP Professional SP2
 • 512MB RAM
 • 600MB slobodnog prostora na disku
 • 24-bit boja
 • Rezolucija 800 x 600

Posjetite mapinfo.com za download-ovanje besplatnog demo paketa MapInfo Professional ili besplatne kopije MapInfo ProViewer, ili pozovite ++387 35 363 110

https://www.pitneybowes.com/us/location-intelligence/geographic-information-systems/mapinfo-pro.html

Za više informacija o ovom rješenju kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@selas

Za podršku kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@troppus