MapInfo Stratus

MapInfo Stratus pruža efikasan način za publikovanje informacijski bogatih karata na webu, te omogućava jednostavan korisnički pristup i interakciju i za korisnike bez GIS iskustva. Koristi analitičke i vizualne sposobnosti MapInfo Professional, omogućavajući korištenje i raslojavanje različitih skupova podataka za stvaranje interaktivne karte.

 

  • MapInfo Stratus može iskoristiti podatke i prezentacijske sposobnosti koji su dostupni preko MapInfo Professional i ponuditi iznimno robusne analize.
  • Fleksibilan, skalibilan dizajn omogućava organizacijama proširenja i prilagođavanja prema potrebi.
  • Napredna integracija podataka podržava povezivanje informacijama na lokaciji korisnika.
  • Razumljiv dizajn omogućava jednostavno prenošenje podataka, dodavanje navigacije i objavljivanje on line interaktivnih karata.
  • Rich Internet Applications (RIA) kontrola omogućava da prostorni sadržaji mogu biti brzo i lako ugrađeni u web stranice i aplikacije, bez potrebe za dugotrajnim i skupim programiranjem.
  • Bazirana na SaaS-u efikasno upravlja ažuriranjem softvera, značajno smanjuje količine podataka na server i rasterećuje mrežnu infrastrukturu, te operativne troškove i resurse. 
  • Ažuriranje podataka može biti planirano tako da se korisniku omogući pregled uvijek najsvježijih informacija.MapInfo Stratus