MIAT – MapInfo Advanced Toolbox

MapInfo Advanced ToolBox je skup alata za Pitney Bowes Software MapInfo Professional, nastao kao rezultat dugogodišnjeg iskustva Gauss Tima, ali i naših korisnika koji su sugerisali potrebu za ovakvom funkcionalnošću.

Standardni alati olakšavaju svakodnevni rad korisnika u MapInfo okruženju, omogućavajući jednostavnije prilagođavanje prozora, snimanje pogleda i prikaza karata, pronalaženje podataka itd. Ovom skupu alata pripadaju i alati koji olakšavaju upotrebnu javno dostupnih servisa(OpenStreetMap).

U naprednom skupu su moćni alati za obradu podataka koji naprednom korisniku pružaju razumljiviji interfejs za agregaciju, ažuriranje i baferovanje podataka sa više slojeva/tabela istovremeno, provjeru topološke koegzistentnosti, optimiziranje podataka ili strukture tabele, kao i konvertovanje u/iz nekih popularnijih formata. U navedenom skupu alata nalaze se i alati za praćenje historije podataka na nivou baze podataka.

Standardni:

 • Hijerarhija prozora Promjena hijerarhije prozora
 • Zarobi prozor(re-parent) Omogućava ubacivanje prozora karte u drugi prozor
 • Zarobi legendu Omogućava ubacivanje legende u prozor karte
 • Promijeni naziv prozora Mijenja natpis na izabranom prozoru
 • Podesi veličinu prozora prema selektovanom objektu Podešava veličinu prozora prema selektovanom objektu
 • Rad sa pogledima na karti Izbor pogleda, snimanje trenutnug pogleda, brisanje pogleda
 • Primarni pogled Postavi početni pogled za sloj karte
 • Otvori radni prostor sa pogledima
 • Snimi radni prostor sa pogledima
 • Konverzija koordinata DMS u decimalne stepene u tabeli i obrnuto
 • Optimalna lokacija Traženje optimalne lokacije
 • Traži objekte u baferu Traženje objekata na odreženoj odaljenosti od selektovanog objekta
 • Učini selektovani objekat editabilnim Sloj na kojem se nalazi selektovani objekat postaje editabilan
 • Selektuj sve u prozoru Selektuje sve vidljive objekte na editabilnom sloju
 • Selektuj sve Selektuje sve ili samo određenog tipa objekte na editabilnom sloju
 • Zumiraj na selektovani objekat Zumira na selektovani objekat
 • Selektuj po stilu Selekcija na osnovu stila objekata
 • Selekcija (tab) Kruzno kretanje kroz selektovane objekte
 • Raster Info Daje informacije o prisutnim rasterima na određenoj lokaciji
 • OpenStreetMap snimak Učitavanje OpenStreetMap snimaka u kartu
 • Pretraga karte Pretraga karte po adresi na osnovu OpenStreetMap servisa
 • Otvori tabele sa Oracle servera Proširuje mogućnosti upravljanja tabelama iz Oracle baze podataka

Napredni:

 • Agregacija objekata Agregacija objekata po koordinatama
 • Višeslojni Bafer Kreiranje bafera na više slojeva istovremeno
 • Bafer presjeka Nalazi presjek te kreira bafer na presjeku objekata
 • Višestruki bafer Kreiranje više prstenastih bafera istovremeno
 • Sredi izabrani poligon Provjerava topološku koegzistentnost selektovanog poligona
 • Spoji kartu u sloj Spaja sve slojeve na karti u jednu tabelu/sloj
 • Spoji dvije tabele Spaja dvije tabele u jednu
 • Spoji tačke Iscrtava linije koje spajaju tačke
 • Mjerenje udaljenosti Grafičko mjerenje udaljenosti između objekata
 • Podesi font za sve slojeve Mijenja font na svim slojevima
 • Kreiraj mrežu Kreiranje mreže pravougaonika ili trouglova
 • Preklapanje poligona Preklapanje poligona sa opcijama regiona presjeka i korištenja upita
 • Povezivanje objekata Spaja objekte linijama
 • Lomne tačke Broj lomnih tačaka objekata na sloju
 • Rasprši tačke Rapsrši tačke po sličnim koordinatama
 • Promjeni stil simbola Mijenja stil simbola za selektovane simbole
 • Uprosti objekte Smanjuje broj lomnih tačaka čineći objekte jednostavnijim
 • Višestruko ažuriranje Jednostavan interfejs za ažuriranje više kolona iz više tabela istovremeno
 • Eksportuj tabelu u TXT Eksportuje sadržaj tabele u fajl
 • Optimiziraj strukturu tabele Optimizira strukturu uklanjajući przna mjesta i mijenjajući tipove u adekvatne
 • Rasprši podatke Kreira nove zapise na osnovu postojećih metodom interpolacije
 • Nađi i zamijeni u tabeli Nađi i zamjeni podatke u bazi podataka
 • Stapanje tabela Stapa više tabela u jednu tako da se sa više tabela/slojeva radi kao s jednim
 • Sortiraj tabelu Sortira podatke u određenoj tabeli po određenoj koloni
 • Prikaži strukturu tabele u TXT Struktura tabele u tekstualnom fajlu
 • Nađi i zamijeni tekst na slojevima Mijenja tekstualne objekte na slojevima
 • Konvertuj Mif i Shape Omogućava automatsko konvertovanje mif i shape formata
 • Konvertuj Geodatabase Omogućava konvertovanje geodatabase (*.mdb) formata
 • Konvertuj CAD Omogućava konvertovanje odabranih slojeva u jedan izlazni CAD format
 • GPX podrška Omogućava kovertovanje podataka u i iz univerzalnog formata za razmjenu podataka sa GPS uređaja
 • Oracle historija podataka Mogućnost upravljanja, pregledanja i upoređivanja historije podataka putem Oracle baze

Verzija:

MapInfo Advanced ToolBox trenutna verzija je 2.0.2

Sistemski zahtjevi:

MapInfo Advanced ToolBox za rad zahtjeva Pitney Bowes Software MapInfo Professional 10 ili noviji te sobzirom na to sistemski zahtjevi odgovaraju sistemskim zahtjevima odgovarajuće verzije PBS MapInfo Professional softvera.

Za više informacija o ovom rješenju kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@selas

Za podršku kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@troppus