Pitney Bowes Software

GAUSS je jedna od prvih kompanija koja je sa entuzijazmom prihvatila ulogu promocije i razvoja GIS tržišta u Bosni i Hercegovini i široj regiji. Prepoznavajući potrebu tržišta za profesionalnim, Windows baziranim GIS paketima sa visokom funkcionalnošću i višeslojnom arhitekturom, GAUSS nudi proizvode „state of the art“ GIS tehnologija, koji kombinuju moćne alate za kartografiju, obradu rasterskih slika, naprednu geoprostornu analizu i visoku interoperabilnost. Više informacija: http://www.pb.com/software