RasterServer

Gauss RasterServer kreira Image Server i WMS (Web Map Service) da omogući korištenje velike količine rasterskih slika (terabajti).

Podrška za georeferensirane slike uključuje tipove podataka i nativno upravljanje georeferensiranim rasterskim podacima, kao što su satelitski snimci, aero-fotografije i mrežni (grid) podaci u Oracle bazi podataka

Za kreiranje WMS-a i njegovog servisiranja odgovoran je Oracle WebLogic i njegova opcija Oracle MapViewer.

Ovdje se koristi Oracle Database kao Image Server, i opcija Georaster iz Oracle Spatial sa svojom naprednom funkcionalnošću kao što su tiling i piramidalni prikaz.

Sistemski zahtjevi:

  • Oracle Database 11g Release 2 Enterprise edition with Spatial option
  • Oracle Weblogic Server 11g R1
  • Oracle Linux 5.5 ili Windows Server ekvivalent

Ostali zahtjevi u vidu sistemskih resursa zavise od količine podataka koje korisnik zahtjeva

Za više informacija o ovom rješenju kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@selas

Za podršku kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@troppus