Usluge razvoja i istraživanja

Usluge razvoja i integracije

GAUSS razvija desktop GIS, WebGIS i mobilne GIS aplikacije prilagođene aktuelnom tržistu i potrebama korisnika, primjenjujući pri tome različite razvojne okoline i integrišući različite IT komponente vodećih GIS i DBMS vendora.

Konsultantske usluge

GAUSS-ovi konsultanti su iskusni stručnjaci sa profesionalnom i akademskom edukacijom, certificirani od vodećih GIS vendora i IT centara, sa referensama američkih, evropskih i domaćih javnih i privatnih institucija za urbanističko planiranje, inventuru zemljišta, uspostavu zemljišnih informacionih sistema (LIS), planiranje u šumarstvu, te projektovanje telekomunikacione i druge komunalne infrastrukture.

Geoprostorna istraživanja

Kroz stručne studije GAUSS nudi usluge geoprostornog istraživanja u različitim oblastima primjene geoinformacionih tehnologija. Primjenjujući metode i tehnike vektorske i mrežno bazirane geoprostorne analize, GAUSS ima višegodišnje iskustvo u projektima iz oblasti prostornog planiranja, inventure i valorizacije poljoprivrednog zemljišta, geomarketinga, telekomunikacija i elektrodistribucionih sistema.

GAUSS je permanentno aktivan na polju istraživanja primjene vještačke inteligencije u geoprostornoj analizi i razvoju inovacija u ovoj oblasti.