WebGIS server

WebGIS server sa mogućnostima naprednog editovanja grafike na webu – Oracle WebLogic sa Oracle MapViewer

Oracle MapViewer je rješenje za isporuku dinamičkih karata, GIS podataka i servisa na Internetu. MapViewer nudi visoko skalabilnu osnovu za WebGIS publikovanje koje ispunjava kriterije i zahtjeve korporativnih intranet i internet stranica.

Web servisi se mogu koristiti za široku lepezu klijentskih aplikacija poput prilagođenih web aplikacija, desktop GIS aplikacija i mobilnih i bežičnih uređaja. Koristeći WebGIS, gradovi i lokalna uprava, privatne kompanije i druge organizacije mogu objavljivati, tražiti i dijeliti geoprostorne informacije.

Sa WebGIS serverom moguće je:

 • isporučiti dinamičke karte i podatke preko Web-a,
 • napraviti jednostavne aplikacije fokusirane na specifične zadatke koje koriste geografske sadržaje,
 • razvijati prilagođene aplikacije koristeći standardne web razvojne okoline (Java, .NET, APEX),
 • dijeliti podatke sa drugima,
 • implementirati Geoportale.

Osnovna funkcionalnost

Funkcionalnost aplikativnog servera:

Certifiicirano kompatibilan sa Java EE 5 (Implementira posljednju verziju Java EE specifikacija)

 • Servlets, JSP,
 • JSF, JSTL, JDBC,
 • JNDI, JMX, JTA, J2EE connector architecture, EJB, Java Persistence API, JMS,
 • JAAS, JDO

Upravljivost (Web-bazirana administratorska konzola sa mogućnošću monitoringa i konfiguracije instanci, resursa i aplikacija)

Sigurnost

 • HTTPS, SSL, JAAS, X.509
 • PKI upravljanje
 • Ugrađen LDAP-bazirano smještanje podataka
 • Role-based, dynamic rules driven access authorization engine
 • Grafički editor za administraciju sigurnosnih polica
 • Automatska konverzija postojećih pristupnih kontrolnih listi (ACL)

Web servisi

 • Podrška za SOAP, XML, JAX-RPC, UDDI i WSDL
 • Interoperabilan sa .NET, MS Web servisima
 • Web servisi metadata za Java platformu (JWS)

Upravljanje distribuiranim dijeljenjem transakcijama

 • Podrška za protokol dvo-faznog izvršavanja (two-phase commit)
 • Napredne transakcije uključujući fault tolerance i transaction monitoring

Integracija sistema (Kompatibilnost i interoperabilnost sa većinom hardvera, softvera, protokola, okolina i arhitektura)

 • J2EE Connector Architecture
 • Bi-directional Oracle Tuxedo integration
 • Microsoft COM+ Interoperability
 • CORBA interoperability through IIOP
 • JMS messaging solutions

Ugrađen Web server

 • HTTP, servlet, JSP, CGI,
 • Plug-in za Apache, Microsoft IIS, Sun Java System Web Server
 • Virtual hosting

WebGIS funkcionalnost:

 • podrška za dvosmjernu replikaciju geografske baze podataka
 • podrška za pohranu prostornih  podataka  izravno u više industrijski standardnih DBMS sistema (Oracle, DB2, Informix i MS SQL)
 • podrška za pristup neograničenog broja desktop klijenata
 • neograničena veličina geografske baze
 • mogućnost nadgradnje GIS servera na viši nivo (skaliranje) bez zamjene postojećeg
 • podrška za on-the-fly projiciranje podataka
 • integracija geografskih web servisa sa više poslužitelja
 • dinamičko iscrtavanje 2D i 3D karata     
 • statičko iscrtavanje 2D i 3D karata (Map cash)
 • alati za geoprocesiranje na poslužitelju (Clip, Union, Intersect, Buffer, Dissolve)
 • podrška za različite vrste servisa (SOAP, Geodata, MAP, WMS, KML, 3D Globe, Locator i Spatial)
 • podrška za razvoj aplikacija i u .NET i Java okruženju (potpuna integracija u Visual Studio i Eclipse IDE okruženje)
 • podrška za UML modeliranje geografske baze podataka
 • mogućnost integracije sa Oracle Spatial, Oracle Locator
 • podrška za vektorskom gemetrijom pohranjenom u Oracle Spatial, kao i u GeoRaster, Oracle Spatial topology i network data modelima

Podržani operativni sistemi:

Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008 R2 /All Edition/

 • Windows 2000
 • Windows 2003
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home
 • Microsoft Vista
 • Microsoft Windows 64Bit
 • AIX
 • HP-UX
 • Linux
 • Solaris

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@selas ab.ssuagnull@troppus