WebPresenter

GeoPortal koji omogućava da se predstavite vašim partnerima i korisnicima putem online interaktivne karte. Gauss WebPresenter nudi jednostavan izbor tematskih slojeva za prikaz, kao i optimiziranu pretragu po svim atributnim podacima. Intuitivno pretraživanje pomoću konteksno osjetljivog polja «Traži» omogućava da se prilikom unosa slova pokreće mehanizam pretrage dajući prostorni prikaz svih objekata koji u svom opisu sadrže unesene znakove.

 •     svi podaci na jednom mjestu – uvijek  dostupni, neovisno o vremenu i lokaciji korištenja
 •     napredna Oracle Spatial tehnologija
 •     Oracle skalabilnost i sigurnost
 •     alat za podršku odlučivanju i komunikaciju s javnošću
 •     transparentna prezentacija svih podataka putem Interneta
 •     brži pregled i analiza informacija o prostoru
 •     kraće vrijeme donošenja odluka
 •     jednostavnije praćenje promjena u prostoru
 •     olakšana razmjena podataka između organizacija
 •     neovisnost o platformi (Windows, Linux, Mac, iOS, Symbian, Android)

Prezentacija podataka:

 •     lokacija važnih poslovno-administrativnih institucija i organizacija
 •     poslovne i javne infrastrukture (logistika, transport, saobraćaj, komunikacije, finansije…)
 •     javne bezbjednosti i civilne zaštite
 •     katastri (nekretnina, komunalnih vodova i uređaja, zelenih površina)
 •     komunalne infrastrukture
 •     prostorno planske dokumentacije

Funkcionalnost prilagođena za:

 •     kolaborativno okruženje (saradnja više internih/eksternih sektora i organizacija)
 •     višestruk pristup web servisima
 •     puna interoperabilnost (jednostavno ažuriranje podataka iz većine GIS/CAD ili Office alata)
 •     višejezični interfejs

Kompletno WebGIS rješenje za prostornu prezentaciju

 1. Gauss WebPresenter nudi organizacijama kompletno rješenje za prezentaciju i emitiranje poslovno–prostornih podataka na Internetu/Intranetu.
 2. Gauss WebPresenter omogućava praćenje stanja u prostoru u blisko realnom vremenu.
 3. Gauss WebPresenter pomaže prostornim planerima i investitorima da kroz neograničene mogućnosti dizajniraju, prezentiraju i realizuju svoje ideje.
 4. Gauss WebPresenter obezbjeđuje lokacijski svjesno odlučivanje i daje vašim poslovnim informacijama prostornu dimenzionalnost.
 5. Gauss WebPresenter daje prostornu vizuelizaciju vaših ideja, planova i poslovnih potencijala.
Gauss WebPresenter 2.0 radi sa Oracle Database 11g Release 2, kao i podržava Oracle Weblogic Server 11g R1, Oracle Linux 5.5 ili 6, Oracle Exadata Database hardver i Oracle Exalogic Elastic Cloud rješenje.
 
Za više informacija molimo kontaktirajte nas na: ab.ssuagnull@selas ab.ssuagnull@troppus