EDUKACIJA

Obuka za GIS korisnike se organizuje u GIS laboratorijama u Sarajevu i Tuzli tehničkih opremljenim i autorizovanim od strane GIS vendora. Obuku izvode iskusni i certificirani treneri. Svi polaznici nakon obuke dobijaju međunarodno priznat certifikat o završenom stepenu obuke.

GAUSS pored statusa Oracle Certified partnera, ima i status Oracle Education Reseller-a, što znači da kurseve organizujemo u skladu sa standardima Oracle University programa uz originalnu literaturu i programsku opremu, certifikovane instruktore i izdavanje zvaničnog certifikata o pohađanom kursu.

GPS obuka je prvi korak ka razumijevanju prednosti i funkcionalnosti GPS uređaja. GPS obuka je ključna za brzi povrat investicije uložene u GPS uređaj i što efikasniji rad na terenu. Obuka za korisnike GPS uređaja se organizuje u GIS/GPS laboratorijama u Sarajevu i Tuzli, koje su tehnički opremljene i autorizovane od strane GPS vendora.

GAUSS Edukacija, primjer centra u Tuzli

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas