Uspostava GIS sistema u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona

U sklopu realizacije projekta uvođenja geoinformacionog sistema i jedinstvene baze podataka za potrebe Ministarstva, dana 17.02.2014. godine, ministrica Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Sinha Kurbegović zajedno je sa svojim saradnicima primila u posjet predstavnike firme „Gauss“ d.o.o. Tuzla, koju zastupa Mirza Ponjavić, dr.sci., te je tom prilikom zaključen Ugovor za nabavku opreme i usluga „Uspostavljanje i održavanje baze podataka jedinstvenog geoinformacionog sistema (GIS) prostornog planiranja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona“.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša je uvidjelo potrebu uvođenja geografsko informacionog sistema u proces upravljanja prostorom i informacijama koji u budućnosti treba unaprijediti rad ove institucije kroz implementaciju projekta Jačanje kapaciteta putem uvođenja GIS metodologije rada.

Uspostavljanjem geoinformacionog sistema i formiranjem jedinstvene baze podataka ostvarit će se racionalizacija, integracija i optimizacija odlučivanja u dva odjeljenja unutar Ministarstva i to Odjeljenja za urbanizam, prostorno uređenje i građenje i Odjeljenja za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti kroz proces korištenja informaciono-komunikacionih tehnologija, prvenstveno geografskog informacionog sistema, kao i učinkovitija razmjena podataka unutar kantonalnih institucija i općinskih organa nadležnih za ova dva odjeljenja.

Integracijom podataka u jedinstveni GIS stvorit će se pretpostavke za kvalitetnije upravljanje prostorom i okolišem, donošenje odluka, provođenje zakona i propisa iz ove dvije oblasti. Jedinstveni sistem će također unaprijediti koordinaciju i komunikaciju svih zainteresiranih strana, obavezujući ih na dostavljanje i razmjenu podataka unutar jedinstvenog sistema.

Očekuje se povećanje dostupnosti, tačnosti i pouzdanosti podataka, a samim tim i povećanje kvaliteta pružanja javnih usluga građanima i pravnim licima. Kontinuirano ažuriranje i razmjena podataka će omogućiti praćenje promjena u odjeljenju prostornog uređenja i okoliša, čime se osigurava racionalnije korištenje i zaštita istih.

Potpisivanje ugovora

Originalna vijest na službenoj stranici Ministarstva: Ministarstvo zaključilo Ugovor za nabavku opreme i usluga sa „Gauss“ d.o.o. Tuzla