GAUSS konferencija na Vlašiću 2012 – sa prezentacijama

Želimo da se zahvalimo na izražavanju interesa i učešću na konferenciji o korištenju softverskih rješenja za upravljanje prostornim informacijama urbanizma, katastra i komunalne infrastrukture koju je 29. novembra 2012. godine u Hotelu Pahuljica na Vlašiću organizovao GAUSS. Na konferenciji su predstavljena iskustva i mogućnosti primjene rješenja za upravljanje poslovnim geoprostornim informacijama i automatizacije procedura za servisiranje građana na nivou cijele lokalne uprave.

Sa linkova ispod mozete skinuti prezentacije:

Integracija različitih poslovnih procesa u okviru službi lokalne samouprave

Dr.sci. Mirza Ponjavić, Direktor, GAUSS

GAUSS UrbanPlanner – CMS za lokalnu upravu

Dr.sci. Almir Karabegović, Tehnički direktor, GAUSS

Automatizacija procesa obrade i izdavanja dokumenata u Općini Travnik

Gordan Zec, dipl.iur., Pomoćnik načelnika općine Travnik

Bentley Map – 3D GIS za infrastrukturu cijelog svijeta

Mihail Panayotov – Account Manager Geospatial Division at Bentley Systems

Upravljanje kompletnom infrastrukturom lokalne samouprave

Mr.sci. Elvir Ferhatbegović, Menadžer poslovnih rješenja, GAUSS

3D modeliranje i planiranje Grada Mostara

Mr.sci. Salem Bubalo, dipl.iur., direktor Zavoda za urbanizam Grada Mostara