KONFERENCIJE, FORUMI I RADIONICE

Jedan od naših zadataka je i promocija znanja kroz organizovanje konferencija, seminara i prezentacija vezanih za razne ekspertize i područja primjene geoinformacionih tehnologija. Na ovim skupovima se uz prezentaciju tehnološkog razvoja u oblasti geoinformatike korisnici informišu o tržišnim trendovima i inovacijama vezanim za naučna istraživanja. Takođe se kroz publikovanje stručnih radova i članaka, materijala, informacija sa javnim komentarima promovišu nove ideje i aktivnosti vezane za razvoj tržišta u oblastima primjene geoinformacionih tehnologija.

Neki od ovih skupova su:

Konferencija „Lokacijska inteligencija“: Hotel Mellain, Tuzla, 10. Maj 2018.

● Road show – “Kafa u podne sa GAUSSom ”: Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla, 2015.

Forum o upravljanju vodovodnim i kanalizacionim sistemima, Jahorina 2013.

Bentley GeoForum o rješenjima za kartografiju i upravljanje prostornim podacima, Sarajevo 2013.

GPS roadshow – “ Kafa sa GAUSSom uz GPS”, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Bihać i Tuzla 2013.

Konferencija „Upravljanje prostornim informacijama u lokalnoj samoupravi“, Vlašić, 2012.

Forum o rješenjima za INSPIRE direktivu i NIPP, Sarajevo, 2011.

Konferencija: “GeoWeb tehnologije”, Sarajevo, 2010.

● Otvorene Grand GPS radionice: “Primjena GPS tehnologije za GIS i geodeziju”, Sarajevo i Banja Luka, 2009.

● GIS forum – “Inteligentna eUprava”, Sarajevo i Banja Luka, 2008.

GEOPROSTORNA ISTRAŽIVANJA

Kroz stručne studije GAUSS nudi usluge geoprostornog istraživanja u različitim oblastima primjene geoinformacionih tehnologija.

Primjenjujući metode i tehnike vektorske i mrežno bazirane geoprostorne analize, GAUSS ima višegodišnje iskustvo u projektima iz oblasti prostornog planiranja, inventure i valorizacije poljoprivrednog zemljišta, geomarketinga, telekomunikacija i elektrodistribucionih sistema.
GAUSS je permanentno aktivan na polju istraživanja primjene vještačke inteligencije u geoprostornoj analizi i razvoju inovacija u ovoj oblasti.

www.gis.ba

Centar za Geoprostorna Istraživanja Sarajevo (Centar za GIS) osnovan je krajem 2011. kao razvojno-istraživački centar u sastavu GAUSS d.o.o. Tuzla.

Izrastao je iz Centra za edukaciju (LICE – Location Intelligence Center of Excelence) i predstavlja dio programa za tehnološki razvoj kompanije GAUSS i saradnju sa akademskim institucijama i drugim istraživačkim centrima.
U ovom smislu Centar za GIS uspostavlja i realizuje saradnju sa mnogim drugim domaćim, regionalnim i europskim razvojno-istraživačim centrima, kao i brojnim obrazovnim, naučnim i razvojnim institucijama.

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas