FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Federalna geodetska uprava sa GAUSS-om ima višegodišnju saradnju na brojnim projektima iz područja:

● Digitalizacija podataka (skeniranje, georeferenciranje i vektorizacija)

● Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN)

● Uspostave jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH i njegovog održavanja u uredima u FBiH (katastar.ba)

● Razvoja baze podataka geodetskih tačaka sa web interfejsom

● Usluge usklađivanja podataka o nekretninama između katastra i zemljišnih knjiga u FBiH na Projektu registracije nekretnina (harmonizacija)

● Razvoja informacionog sistema digitalne arhive za Federaciju BiH

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, primjer implementacije Digitalne Arhive

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Federalni zavod za statistiku je uspostavio Web GIS portal za statističke podatke u saradnji sa GAUSS-om.

U okviru projekta izvršena je nadogradnja infrastrukture i implementacija web baziranog geografskog informacionog sistema za analizu i vizualizaciju prostornih podataka iz statističkih istraživanja, te popisa stanovništva i domaćinstava u FBiH. U ovu svrhu je primjenjena platforma GAUSS WebPresenter sa Oracle Spatial tehnologijom.
Rezultat ovog projekta je uspostavljena napredna informatička infrastrukura za rad sa prostornim podacima koja uključuje:

● Informacionog sistema za unos, kontrolu i obradu popisnih i statističkih podataka u centralnu bazu podataka uz njihovo efikasno skladištenje i korištenje, te

● povezivanje geografskog dijela sistema na centralnu bazu i njegov razvoj za potrebe vizualizacije, te efektnog i većini korisnika razumljivog grafičkog prikaza podataka.

 

 

Fedralni zavod za statistiku, primjer geoportala za građane, www.gis.fzs.gov.ba

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT BH-GAS

Rezultat projekta Uvođenja jedinstvenog GIS sistema za Privredno društvo za proizvodnju i transport BH-Gas d.o.o. Sarajevo je centralizacija svih prostornih podataka i pristup prostornim podacima drugih institucija i organizacija, te prezentacija podataka u realnom vremenu uz inteligentnu analizu i napredne tehnike izvještavanja, interaktivne on-line kartografske vizualizacije i pretraživanje podataka.

Uspostavljanjem geoinformacionog sistema i formiranjem jedinstvene baze podataka ostvaruje se racionalizacija, integracija i optimizacija procesa odlučivanja u više sektora, kao i efikasnija razmjena podataka unutar cijelog društva.
Integracijom podataka u jedinstveni GIS stvorene su pretpostavke za kvalitetnije upravljanje prostorom i okolišem, donošenje odluka, provođenje zakona i propisa iz ove oblasti.

 

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa ˝BH-Gas˝ d.o.o. Sarajevo, primjer GIS sistema

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je u partnerstvu sa GAUSS-om nadogradio svoj informacioni sistem sa WebGIS komponentom koja omogućava vizuelni pregled svih relevantnih informacija vezanih za planiranje prostora Kantona Sarajevo.

Integracijom i centralizacijom podataka obuhvaćeni su:

● Geodetski i topografsko-kartografski podaci

● Prostorni plan Kantona Sarajevo

● Urbanistički plan Sarajevo

● Regulacioni planovi u Kantonu Sarajevo

● Podaci o zahtjevima za dozvole (urbanističke, lokacijske, građevinske, upotrebne)

● Metapodaci

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, primjer geoportala za službenike općina i građane,
http://webcity.zavodzpr-sa.ba/webcity

MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO

J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo je u saradnji sa GAUSS-om izvršio centralizaciju svih prostornih podataka i omogućio pristup prostornim podacima drugih institucija i organizacija, te uveo GIS za prezentaciju podataka u realnom vremenu, inteligentnu analizu i potpuno izvještavanje, vizualizaciju putem online interaktivne karte, kao i pretraživanje podataka.

U okviru projekta izvršeno je i geodetsko snimanje radi validacije podataka, te uspostavljen jedinstven prostorni model podataka.

Javno preduzeće Međunarodni aerodrom Sarajevo, primjer interaktivne online karte

OPĆINA HADŽIĆI

Prvi u BiH, općina Hadžići je u saradnji sa GAUSS-om implementirala WebGIS rješenje na Cloud platformi Microsoft Azure.

Rezultat je GeoPortal sa svim prostornim podacima od interesa za općinske službe integrisanim sa bazama podataka iz institucija višeg nivoa (kantona i Federacije BiH).

Općina Hadžići, primjer implementacije GAUSS WebCity sa modulima

GRAD MOSTAR

Zavod za prostorno uređenje grada Mostara je u saradnji sa GAUSS-om implementirao geografski informacioni sistem na nivou cijele organizacije koji se sastoji od prikupljanja podataka (ortofoto i LiDar snimanje), uspostave centralne baze podataka (Oracle), web prezentacije podataka (GAUSS WebPresenter) i praćenja kompletne dokumentacije (GAUSS UrbanPlanner).

Grad Mostar, primjer GeoPortala sa 3D prezentacijom, www.mostargis.ba

TOMTOM

TomTom je globalni lider u navigaciji, prometnim i kartografskim proizvodima, GPS sportskim satovima i rješenjima za upravljanje flotama vozila.

GAUSS, kao partner kompanije TomTom, pripremio je sve prostorne podatke za područje Bosne i Hercegovine. Ovi podaci često predstavljaju osnovu za planiranje, analizu i izvještavanje mnogim domaćim i međunarodnim institucijama o prometnim pojavama na prostoru BiH.

TomTom koristi podatke od GAUSS-a za područje BiH

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas