GAUSS

CommunalIS

Informacioni sistem za unos, održavanje i eksport podataka u skladu sa modelom podataka katastra komunalnih uređaja, propisanom od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

● CAD/GIS alati za crtanje.

● Alati za import/export podataka u standardnim CAD/GIS formatima.

● Svi podaci u bazi podataka (DBMS).

● Funkcije replikacije podataka putem web servisa.

● Vođenje protokola.

● Unos informacija pojedinačno ili čitavih elaborata.

● Kreiranje izvještaja, selekcijom iz baze podataka ili crtanjem linije ili poligona.

● Integracija sa drugim podacima na nivou baze ili web servisa (ortofoto, DEM, BPKN,…).

● Dostupno kao licenca ili za iznajmljivanje na Cloud platformi.

GAUSS CommunalIS, primjer BH-Gas

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas