GAUSS

DigitalnaArhiva

Uspostava informacionog sistema digitalne arhive (DA) omogućava jednostavno rukovanje dokumentacijom, podacima i metapodacima kroz prostorno pretraživanje, te njihovo dalje ažuriranje i čuvanje.

Osnovna funkcionalnost:

● Web aplikacija sa punom bazom podataka.

● Puna pretraga po metapodacima i prostorno.

● Model metapodataka baziran na Qualified Dublin Core, proširiv sa korisničkim shemama.

● Prostorno referensiranje svih dokumenata.

● Sigurnost i upravljanje pravima pristupa na svi nivoima.

● Disaster Recovery.

● Standardni protokoli (OAI_MPH, SWORD, OpenAIRE,…) i REST web servisi.

● Kompletan sistem i pomoć na našem jeziku.

 

GAUSS DigitalArchive, primjer portala za federalnu geodetsku upravu

© 2018 Gauss d.o.o. All rights reserved.

Gauss d.o.o. Stupine B2, 75000 Tuzla BiH | Tel: +387 35 363 110 / Fax: +387 35 255 131
Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo BiH | Tel: +387 33 202 547 / Fax: +387 33 202 547

Pratite nas